สำหรับผู้ถือหุ้น

MSIG Shareholders

รายงานประจำปี
ประกาศการปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหุ้น
ติดต่อเลขานุการบริษัท

ติดต่อเลขานุการบริษัท

เวลาทำการ: จันทร์ - ศุกร์ 08.30 น. - 17.00 น.  ยกเว้นวัน เสาร์ – อาทิตย์ วันหยุดชดเชย และวันหยุดนักขัตฤกษ์

แฟกซ์: +66 2319 1441

อีเมล์: คลิกที่นี่