บริการปรึกษาแพทย์ทางไกลกับแอปหมอดี

บริการปรึกษาแพทย์ทางไกลกับแอปหมอดีกับMSIG

 

บริการการปรึกษาแพทย์ทางไกลกับแอปหมอดีกับMSIG

บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมมือกับ บริษัท ชีวีบริรักษ์ จำกัด ผู้ประกอบกิจการสถานพยาบาล ชีวีบริรักษ์ คลินิกเวชกรรม และ บริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป จำกัด ผ่านแอปพลิเคชันหมอดี (MorDee) ขอนำเสนอบริการการปรึกษาแพทย์ทางไกล (TELEMEDICINE) สำหรับลูกค้าประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ ที่ต้องการปรึกษาแพทย์ทางไกลในระหว่างอยู่ในต่างประเทศ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการเข้ารับบริการปรึกษาแพทย์ (เงื่อนไขตามที่บริษัทฯ กำหนด)

 

ความครอบคลุมบริการพิเศษปรึกษาแพทย์ทางไกลกับแอปหมอดีกับMSIG

 

วิธีการเข้าใช้บริการ

การเตรียมตัวก่อนรับบริการ

  1. ท่านต้องดาวน์โหลดแอปพลิเคชันหมอดี สมัครสมาชิกหรือล็อกอินเข้าใช้งานด้วยตนเอง และกดเลือก MSIG เพื่อเชื่อมต่อสิทธิ์หน้าประกันภัยล่วงหน้าก่อนการเดินทางไปต่างประเทศ และหากต้องการเข้ารับบริการ ท่านสามารถเลือกทำการนัดหมายแพทย์ที่ต้องการ โดยลูกค้ากดเลือกสิทธิพิเศษและส่วนลด MSIG โดยบริษัทฯจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเข้ารับบริการนั้น ทั้งนี้ ไม่สามารถให้บริการในกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินที่ต้องการรักษาทางการแพทย์เร่งด่วน
  2. ในกรณีที่ท่านไม่สามารถใช้งานหรือพบปัญหาระหว่างการใช้งานแอปพลิเคชันหมอดีได้ สามารถติดต่อ MorDee Customer service ได้ที่ไลน์ @mordeeapp
ขั้นตอนการเข้ารับบริการ
ขั้นตอนการเข้ารับบริการปรึกษาแพทย์ทางไกลกับแอปหมอดีกับMSIG
เงื่อนไขและข้อกำหนดการให้บริการ
  1. ผู้ที่ซื้อแผนประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ Travel Easy (เฉพาะแผน Easy 1, Easy 2, Easy 3) แบบรายเที่ยวจะได้รับสิทธิ์ 1 ครั้ง และแบบรายปี จะได้รับสิทธิ์ 2 ครั้ง /Overseas Student (เฉพาะแผน Student 1) จะได้รับสิทธิ์ 1 ครั้ง โดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมในการเข้ารับบริการ
  2. บริการนี้จะสามารถใช้งานได้ก็ต่อเมื่อผู้เอาประกันภัยอยู่ระหว่างการเดินทางในต่างประเทศ และอยู่ในระยะเวลาคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัย
  3. ไม่สามารถโอนสิทธิ์ให้ผู้อื่นหรือแลกเปลี่ยนหรือทอนเป็นเงินสดหรือสิ่งอื่นได้
  4. การปรึกษาแพทย์ผ่านวีดีโอคอลในแต่ละครั้ง ระยะเวลาในการเข้ารับบริการ มีเวลา 15 นาที ระบบหมอดีจะส่ง Medical Report ไปที่อีเมล์ที่แจ้งไว้
  5. บริการนี้ไม่ครอบคลุมการสั่งซื้อและจัดส่งยาผ่านแอปพลิเคชันหมอดี (MorDee) แต่ผู้เอาประกันภัยสามารถนำรายการยาที่ได้รับคำแนะนำจากการ ปรึกษาแพทย์ทางไกลผ่านแอปพลิเคชันหมอดี (MorDee) ไปซื้อยาในระหว่างอยู่ต่างประเทศที่มีชื่อสามัญหรือสรรพคุณของตัวยาที่ใกล้เคียงกัน ตามจำนวนและขนาดที่ตรงกับใบแนะนำยาจากแพทย์ หรือ Medical Report เท่านั้น ตามที่ได้จ่ายไปจริง แต่วงเงินสูงสุดไม่เกิน 5,000 บาท ต่อการเดินทางแต่ละครั้ง โดยใบเสร็จค่ายาจะต้องแสดงรายละเอียดชื่อยา จำนวน ขนาด เพื่อประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมกับทางบริษัท ทั้งนี้บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาการชดใช้ค่าสินไหมดังกล่าวภายใต้ข้อตกลงคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลโดยจะยกเว้นยาในกลุ่มอาการที่เกี่ยวกับ สภาพที่เป็นมาก่อนการเอาประกันภัย (Pre-Existing Conditions)
  6. บจก. ชีวีบริรักษ์ (“ชีวี”) และ บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) (“MSIG”) ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไขหรือเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขต่างๆ โดยหากมีการเปลี่ยนแปลง จะแจ้งให้ทราบล่วงหน้าผ่านช่องทางของ ชีวี และ/หรือ MSIG หากมีข้อพิพาทเกิดขึ้นให้ถือคำตัดสินร่วมกันของ ชีวี และ MSIG เป็นที่สิ้นสุด
  7. บริษัท ชีวีบริรักษ์ จำกัด ผู้ประกอบการกิจการสถานพยาบาล ชีวีบริรักษ์ คลินิกเวชกรรม (“ชีวี”) และบริษัท ทรู ดิจิทัล กรุ๊ป (“ทรูดิจิทัล”) เป็นบริษัทนอกกลุ่ม บมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) ทีมีความเป็นอิสระ กลุ่มบมจ. เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) ไม่มีความเกี่ยวข้องกับ ชีวี หรือ ทรูดิจิทัล ในแง่ของการถือหุ้น และผู้บริหารไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการดำเนินธุรกิจใดๆ ของชีวี หรือ ทรูดิจิทัล
  8. บริการนี้ไม่ใช่บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน หากอาการของท่านเป็นอาการที่ต้องได้รับการรักษาโดยเร่งด่วน กรุณาติดต่อหมายเลข +66 (0)2 039 5704 บริการช่วยเหลือฉุกเฉินในต่างประเทศ เพื่อติดต่อเข้ารับการรักษาพยาบาลในโรงพยาบาลโดยตรง
คำถามที่พบบ่อย

 ดาวน์โหลดแอปพลิเคชั่น MORDEE ได้แล้ววันนี้

QR

Tele_AppStore.    Tele_GooglePlay