เกี่ยวกับเรา

พันธกิจและวิสัยทัศน์

Mission and Vision

 

Mission and Vision

ค่านิยมองค์กร

ที่ MSIG เรามีค่านิยมที่เป็นหัวใจหลักในการพัฒนาทั้งองค์กรและบุคคลากรเพื่อให้บริการลูกค้าอย่างดีที่สุด ภายใต้แนวคิด  

Slide

มีคุณธรรม
large
มีคุณธรรม

เราดำเนินธุรกิจด้วยความจริงใจ เป็นธรรม และเที่ยงตรง

เป็นมืออาชีพ
large
เป็นมืออาชีพ

เราทุ่มเทอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญ เพื่อส่งมอบการบริการที่มีคุณภาพสูงสุด

มุ่งเน้นลูกค้า
large
มุ่งเน้นลูกค้า

เรามุ่งมั่นตลอดเวลาที่จะส่งมอบหลักประกันความมั่นคงให้กับลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจอย่างสูงสุด

มีความสร้างสรรค์
large
มีความสร้างสรรค์

เรารับฟังผู้เกี่ยวข้องทุกภาคส่วน เพื่อนำามาพัฒนากระบวนการทำงานและการดำเนินธุรกิจอย่างต่อเนื่อง

ทำงานเป็นทีม
large
ทำงานเป็นทีม

เราเติบโตก้าวหน้าไปพร้อมกัน ด้วยการเคารพและยอมรับความคิดเห็นซึ่งกันและกันรวมถึงการแบ่งปันความรู้ และแนวคิดต่างๆ

MSIG Holdings (Asia) Pte. Ltd. (“MSIG Asia”)
MSIG logo

เอ็ม เอส ไอ จี โฮลดิ้งส์ (เอเชีย) เป็นสำนักงานใหญ่ส่วนภูมิภาคเอเชียของบริษัทมิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ จำกัด ที่ตั้งอยู่ในประเทศสิงคโปร์ ภายใต้การบริหารงานของกลุ่ม เอ็มเอส แอนด์ เอดี อินชัวรันซ์ ปัจจุบัน เอ็ม เอส ไอ จี เอเชีย ซึ่งอยู่ภายใต้การนำของ ประธานกรรมการ มิสเตอร์ฮิเดยูกิ ทานากะ และ กรรมการผู้อำนวยการ มิสเตอร์ อลัน วิลสัน

MSIG Asia

MS&AD Insurance Group Holdings, Inc (“MS&AD Holdings”)

Insurance Group Logo

การรวมกลุ่ม เอ็มเอส แอนด์ เอดี อินชัวรันซ์นี้เกิดขึ้นในเดือนเมษายน 2553 ระหว่างกลุ่มบริษัท มิตซุย สุมิโตโม อินชัวรันซ์ โฮลดิ้งส์, บริษัท ไอโออิ อินชัวรันซ์ จำกัด และบริษัทนิสเซย์ โดวา เจเนอรัล อินชัวรันซ์ จำกัด

เอ็มเอส แอนด์ เอดี มุ่งมั่นที่จะเติบโตอย่างยั่งยืน และเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจผ่านการสร้างกลุ่มธุรกิจประกันภัยและบริการทางการเงินชั้นนำของโลก

ปัจจุบันเอ็มเอส แอนด์ เอดี ได้ให้บริการใน 5 ธุรกิจหลัก คือ ธุรกิจประกันวินาศภัย (ภายในประเทศญี่ปุ่น), ธุรกิจประกันชีวิต (ภายในประเทศญี่ปุ่น), ธุรกิจในต่างประเทศ, ธุรกิจสถาบันการเงิน และ ธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงภัย

MS&AD Holdings

รายงานฐานะทางการเงิน
ประวัติความเป็นมาของมิตซุย
Mitsui origin image

ร้านขายผ้า "Echigo-ya" ในยุคเอโดะ ©公益財団法人三井文庫

Mitsui origin

ทาคาโตชิ มิตซุย ©公益財団法人三井文庫

Mitsui origin

ชื่อของ "Echigoya" เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางจากการพิ
มพ์ชื่อร้านลงในใบปลิวและร่ม ©公益財団法人三井文庫

กลุ่มมิตซุยเริ่มดำเนินธุรกิจจากร้านขายผ้ากิโมโน ที่เรียกว่า "Echigoya" ดำเนินกิจการโดยพ่อค้าที่ชื่อทาคาโตชิ มิตซุยในปี ค.ศ. 1673 ในยุคเอโดะ (ปัจจุบันคือกรุงโตเกียว)

เพื่อให้ร้านเป็นที่รู้จัก และเข้าถึงกลุ่มลูกค้า Echigoya ได้ใช้กลยุทธ์ในการดำเนินธุรกิจใหม่ๆ เช่น การขายที่ผ่านเคาน์เตอ์ ระบบจ่ายเงินสดและอื่นๆ ที่ไม่เคยมีมาก่อนในประเทศญี่ปุ่นขณะนั้น นอกจากนี้ Mitsui ยังใช้ใบปลิวและร่มที่พิมพ์ชื่อร้านค้าของเขาเพื่อประชาสัมพันธ์ธุรกิจอีกด้วย

มิตซุยยังมุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจและสร้างแบรนด์ที่ให้ความสำคัญกับลูกค้า และความพยายามในการสร้างแรงจูงใจและความพึงพอใจของพนักงานด้วยการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เน้นบุคลิกลักษณะ แนวทางเหล่านี้เป็นรากฐานสำคัญที่ทำให้มิตซุยประสบความสำเร็จและมีชื่อเสียงมาจนถึงทุกวันนี้

ประวัติความเป็นมาของซุยมิโตโม
Sumitoro origins iamge

มาซาโตโม สุมิโตโม © 住友史料館

Sumitoro origins iamge

นอกจากประสบความสำเร็จในธุรกิจเหม
องทองแดง สุมิโตโมยังขยายธุรกิจสินค้าโภคภ
ณฑ์ เช่น เส้นด้าย ผ้า น้ำตาล และยา © 住友史料館

Sumitoro origins iamge

เหมืองทองแดง Besshi © 住友史料館

ประวัติของสุมิโตโมเริ่มตั้งแต่ศตวรรษที่17  เมื่อมาซาโตโม สุมิโตโม เปิดร้านหนังสือและร้านยาในเกียวโต สุมิโตโมเริ่มขยายกิจการสู่ธุรกิจอื่นๆ เช่น ทำเหมืองทองแดง การค้า ธนาคาร และอุตสาหกรรมหนักอื่นๆ

ในปี ค.ศ. 1690 สุมิโตโมได้ค้นพบเหมืองแร่ทองแดงในจังหวัดเอฮิเม ะซึ่งกลายเป็นหนึ่งในเหมืองแร่ทองแดงที่ใหญ่ที่สุดในโลก ซึ่งการค้นพบในครั้งนี้มีส่วนสำคัญต่อการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศญี่ปุ่นเป็นอย่างมาก อย่างไรก็ตาม ธุรกิจเหมืองแร่ยังส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพื่อช่วยลดปัญหานี้สุมิโตโมได้ปลูกต้นไม้ไว้มากกว่า 1 ล้านต้นและย้ายโรงถลุงทองแดงไปยังเกาะที่ไม่มีคนอาศัย

แนวทางของสุมิโตโมที่เอื้อต่อการพัฒนาประเทศในระดับภูมิภาคและระดับภูมิภาค ในขณะเดียวกันก็ให้ความสำคัญกับปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมที่มีผลกระทบต่อสังคม ซึ่งเป็นที่มาของโครงการความรับผิดชอบต่อสังคมของบริษัทฯในปัจจุบัน

ลำดับเวลา

การสร้างสรรค์เพื่อสิ่งที่ดีขึ้นในเอเชีย

ความรับผิดชอบต่อสังคมของ MSIG ถูกปลูกฝังในพันธกิจองค์กรที่มุ่งสร้างและพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน จาการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ ผ่านพันธกิจ วิสัยทัศน์ และค่านิยม 

MSIG ให้ความสำคัญและตอบสนองต่อประเด็นต่างๆที่ส่งผลกระทบต่อสังคม โดยการสนับสนุนและส่งมอบสิ่งดีๆ กลับคืนสู่ชุมชน ค่านิยมเหล่านี้หยั่งรากลึกในองค์กร และเห็นได้จากกิจกรรมต่างๆที่เราได้มีส่วนร่วมในทั่วทั้งภูมิภาค

ไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมเล็กหรือใหญ่ พนักงานทุกคนได้ร่วมแรงร่วมใจอย่างแท้จริง เพื่อให้มั่นใจได้ว่า ทุกๆงานของพวกเขาจะตอบสนองความต้องการของชุมชนในท้องถิ่นผ่านวิสัยทัศน์และพันธกิจของเราให้เป็นรูปธรรม

กิจกรรมของ MSIG

Biodiversity

ปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ

ค้นพบวิธีที่เราเริ่มต้นการเดินทางของเราในเอเชียเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน

อ่านเพิ่มเติม

Children

โครงการ ฮีโร่สานฝัน ปันรักเพื่อน้อง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

ค้นพบวิธีที่เราเริ่มต้นการเดินทางของเราในเอเชียเพื่ออนาคตที่ยั่งยืนสำหรับทุกคน

อ่านเพิ่มเติม

ดูกิจกรรมทั้งหมดของ MSIG