ประกันภัยส่วนบุคคล

ปกป้องสิ่งที่สำคัญในชีวิตคุณ

เราตระหนักดีว่าทรัพย์สินส่วนบุคคลของคุณไม่ได้เป็นเพียงแค่วัตถุ แต่เป็นการเชื่อมต่อกับครอบครัวเพื่อนและความฝันของคุณ นั่นเป็นเหตุผลที่เราไปไกลเกินกว่าที่จะให้ความสนใจกับทุกสิ่งที่คุณรัก

ไม่แน่ใจว่าประกันภัยแผนไหนเหมาะกับคุณ?

ประกันภัยการเดินทาง

ความล่าช้าของเที่ยวบิน กระเป๋าเดินทางเสียหาย เงินส่วนตัวสูญหาย เกิดอุบัติเหตุ หรือเจ็บป่วยระหว่างเดินทางเป็นเรื่องธรรมดาที่นักเดินทางต้องเผชิญอยู่เป็นประจำ แผนประกันภัยการเดินทางของ MSIG ให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุม ช่วยให้คุณอุ่นใจตลอดทริปการเดินทาง

ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ (Travel Easy)

MSIG ประกันการเดินทาง ประกันเดินทางต่างประเทศ

 • แผนประกันภัยการเดินทาง Travel Easy คุ้มครองคุณและครอบครัว 24 ชั่วโมงทั่วโลก จากเหตุการณ์ไม่คาดฝัน อุ่นใจและปลอดภัยตลอดระยะเวลาที่เดินทางในต่างประเทศ

ความคุ้มครอง

เบี้ยประกันภัย

ประกันเดินทางภายในประเทศ (Trip Easy Plus)

ประกันเดินทางในประเทศ ประกันภัยเดินทางภายในประเทศ

 • แผนประกันภัยการเดินทาง Trip Easy Plus จะทำให้คุณท่องเที่ยวอย่างสบายใจตลอด 24 ชั่วโมง ไม่ต้องกังวลด้วยความคุ้มครองที่ครอบคลุมทุกความต้องการตลอดการเดินทางภายในประเทศ

ความคุ้มครอง

เบี้ยประกันภัย

ประกันภัยการเดินทางเพื่อการศึกษาต่อต่างประเทศ (Overseas Student)

MSIG ประกันเรียนต่อต่างประเทศ ประกันศึกษาต่อต่างประเทศ

 • คุ้มครองครบจบในแผนเดียวตลอดภาคการศึกษา
 • ผู้ปกครองอุ่นใจหายห่วง ให้คุณเรียนต่อได้อย่างมั่นใจไม่มีสะดุด

ความคุ้มครอง

เบี้ยประกันภัย

ประกันภัยการเดินภายในประเทศ (Trip Easy)
 • แผนประกันการเดินทาง Trip Easy ดูแลคุณและครอบครัว อุ่นใจและปลอดภัยตลอดการเดินทางภายในประเทศ รวมทั้งการเดินทางเป็นหมู่คณะ

ความคุ้มครอง

เบี้ยประกันภัย

ประกันสุขภาพ

เมื่ออาการเจ็บป่วยกำเริบ ปล่อยให้ค่ารักษาพยาบาลเป็นหน้าที่ของเรา และการรักษาสุขภาพกายและใจให้แข็งแรงโดยเร็ววันเป็นหน้าที่ของคุณ

ประกันภัยโรคมะเร็ง (Cancer Fix)

ประกันภัยโรคมะเร็ง ประกันมะเร็ง

แผนประกันมะเร็งที่ให้ความคุ้มครองกับผู้ที่ตรวจพบเป็นมะเร็งครั้งแรก และมีผลประโยชน์ชดเชยการทำเคมีบำบัด และ/หรือรังสีรักษา พร้อมทั้งผลประโยชน์การตรวจวินิจฉัยซ้ำ

ความคุ้มครอง

เบี้ยประกันภัย

ประกันภัยโรคสุดฮิต (Seasonal Diseases)

ประกันภัยโรคสุดฮิต ประกันสุขภาพ

ประกันภัยโรคสุดฮิต เลือกได้หลายแผนคุ้มครอง โดยจะคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลจากการเข้ารักษาพยาบาลแบบผู้ป่วยใน และ/หรือนอก รวมถึงจ่ายค่าชดเชยรายวันตามจำนวนวันที่นอนรักษาตัวเป็นผู้ป่วยในโรงพยาบาลจากโรคยอดฮิต โดยมีรายละเอียดความคุ้มครองและเบี้ยประกันภัยตามแผนที่เลือกซื้อ

ความคุ้มครอง

เบี้ยประกันภัย

ประกันภัยรถยนต์

ให้ความคุ้มครองรถยนต์คู่ใจที่คุณรักจากอุบัติเหตุและการโจรกรรม กับแผนความคุ้มครองรถยนต์ที่หลากหลาย รวมถึงการคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอกตามข้อบังคับของกฎหมาย และตรงกับความต้องการของคุณในราคาที่คุ้มค่า

ประกันภัยรถยนต์ขับดี ชั้น 1

ประกันภัยรถยนต์ขับดี ชั้น 1 โครงการ Insurance Regulatory Sandbox เป็นประกันภัยรถยนต์รูปแบบใหม่ที่ได้มีแนวคิดโดยการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีของอุปกรณ์ชนิดหนึ่งมาใช้ในการประเมินพฤติกรรมการขับขี่รถยนต์ และคำนวณเบี้ยประกันภัยตามพฤติกรรมการขับขี่ของผู้เอาประกันภัย  ซึ่งสามารถตรวจสอบค่าเบี้ยประกันได้จาก application บนมือถือ ทำให้สามารถปรับพฤติกรรมการใช้รถ ซึ่งจะเป็นปัจจัยในการคิดค่าเบี้ยประกันภัยได้ เพื่อเป็นการควบคุมค่าเบี้ยประกันภัยรายเดือนได้ด้วยตนเอง

ความคุ้มครอง

เบี้ยประกันภัย

ประกันภัยรถยนต์ขับดี 2+

ประกันภัยรถยนต์ขับดี 2+  โครงการ Insurance Regulatory Sandbox เป็นประกันภัยรถยนต์รูปแบบใหม่ที่ได้มีแนวคิดโดยการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีของอุปกรณ์ชนิดหนึ่งมาใช้ในการประเมินพฤติกรรมการขับขี่รถยนต์ และคำนวณเบี้ยประกันภัยตามพฤติกรรมการขับขี่ของผู้เอาประกันภัย  ซึ่งสามารถตรวจสอบค่าเบี้ยประกันได้จาก application บนมือถือ ทำให้สามารถปรับพฤติกรรมการใช้รถ ซึ่งจะเป็นปัจจัยในการคิดค่าเบี้ยประกันภัยได้ เพื่อเป็นการควบคุมค่าเบี้ยประกันภัยรายเดือนได้ด้วยตนเอง
 

ความคุ้มครอง

เบี้ยประกันภัย

MSIG Safe Guard (Easy Select)

 

 • Covers collision with other road vehicles.
 • Covers loss of or damage to vehicle arising from flood, fire or theft (loss of entire vehicle).
 • Covers third party liability for property damage and bodily injury.
 • Options of including and excluding excess.

 

 

ความคุ้มครอง

เบี้ยประกันภัย

ประกันรถยนต์ 2+ (Safe Guard 2+)

MSIG ประกันภัยรถยนต์ชั้น2+ ประกันรถชั้น2+ ประกันรถยนต์

 • ปกป้องรถของคุณจากกรถชนรถ 
 • คุ้มครองรถหาย ไฟไหม้ น้ำท่วม
 • คุ้มครองชีวิต บาดเจ็บ ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

ความคุ้มครอง

เบี้ยประกันภัย

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2
 • คุ้มครองรถหายจากการโจรกรรม
 • คุ้มครองไฟไหม้
 • คุ้มครองการบาดเจ็บร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

ความคุ้มครอง

เบี้ยประกันภัย

ประกันรถยนต์ 3+ (Safe Guard 3+)

MSIG ประกันภัยรถยนต์ชั้น3+ ประกันรถชั้น3+ ประกันรถยนต์

 • คุ้มครองตัวรถกรณีรถชนรถ 
 • คุ้มครองรถเสียหายจากภัยน้ำท่วม
 • คุ้มครองชีวิต บาดเจ็บ ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 • เลือกได้ทั้งประกันภัยรถยนต์แผน Safe Guard Standard และ Safe Guard Mini  ตามทุนประกันภัยที่ต้องการ

ความคุ้มครอง

เบี้ยประกันภัย

ประกันภัยรถยนต์ 3+ (Safe Guard Easy)

MSIG ประกันภัยรถยนต์ชั้น3+ ประกันรถชั้น3+ ประกันรถยนต์

 • คุ้มครองตัวรถกรณีรถชนรถ
 • คุ้มครองรถยนต์เสียหายจากภัยน้ำท่วม
 • เบี้ยราคาประหยัด เลือกได้ทั้งมีความเสียหายส่วนแรก และไม่มีความเสียหายส่วนแรก

ความคุ้มครอง

เบี้ยประกันภัย

ประกันภัยรถยนต์ 3+ (Safe Guard 30D)
 • ให้คุ้มครองในระยะสั้น 30 วัน
 • คุ้มครองรถยนต์ที่เกิดจากรถชนรถ น้ำท่วม รวมถึงความรับผิดบุคคลภายนอก

ความคุ้มครอง

เบี้ยประกันภัย

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3

 • ความคุ้มครองชีวิต และรถของคู่กรณีที่เป็นฝ่ายถูก
 • พร้อมค่ารักษาพยาบาลผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร

ความคุ้มครอง

เบี้ยประกันภัย

ประกันภัยเสริมรถยนต์ Add-on
 • ให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมจากกรมธรรม์รถยนต์ทั่วไป
 • ชดเชยเมื่อต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลเนื่องจากรถเกิดอุบัติเหตุ
 • มอบค่าเดินทางเมื่อรถเข้าซ่อม และค่าเสียหายสำหรับทรัพย์สินในรถที่โดนโจรกรรม
 • คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคลให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสาร

ความคุ้มครอง

เบี้ยประกันภัย

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ให้คุณหมดห่วงเรื่องรักษาพยาบาลและภาระค่าใช้จ่ายอื่นๆ ด้วยแผนประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลของเราที่ออกแบบให้คุ้มครองครอบคลุมทุกช่วงชีวิตคุณ

PA เอ็กซ์ตร้า - รายเดี่ยว

MSIG ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกันอุบัติเหตุ ประกัน PA เอ็กซ์ตร้า

 • ให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ การถูกทำร้าย หรือ ฆาตกรรม
 • ให้ความคุ้มครองคุณจากอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก

ความคุ้มครอง

เบี้ยประกันภัย

PA เอ็กซ์ตร้า - รายครอบครัว

MSIG ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกันอุบัติเหตุ ประกัน PA เอ็กซ์ตร้า ประกันอุบัติเหตุ ครอบครัว

 • ให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ การถูกทำร้าย หรือ ฆาตกรรม
 • ให้ความคุ้มครองทั้งตัวคุณและครอบครัวจากอุบัติเหตุที่คาดการณ์ไม่ได้ ตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก

ความคุ้มครอง

เบี้ยประกันภัย

PA เอ็กซ์ตร้า - เอ็กเซ็กคิวทีฟ

MSIG ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกันอุบัติเหตุ ประกัน PA เอ็กเซ็กคิวทีฟ ประกันอุบัติเหตุ ผู้บริหาร เจ้าของธุรกิจ

 • เหมาะสำหรับผู้บริหารองค์กร , ผู้ประกอบการหรือเจ้าของธุรกิจ จากกรณีเสียชีวิต ทุพพลภาพ บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ การถูกทำร้าย หรือ ฆาตกรรม
 • ให้ความคุ้มครองจากอุบัติเหตุที่คาดการณ์ไม่ได้ ตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก

ความคุ้มครอง

เบี้ยประกันภัย

PA ห่วงใย (ผู้สูงวัย - ค่าชดเชยกระดูกแตกหักจากอุบัติเหตุ)

MSIG ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกันอุบัติเหตุผู้สูงอายุ ประกันอุบัติเหตุผู้สูงวัย ประกันPA ผู้สูงอายุ PA ห่วงใย

 • ประกันภัยอุบัติเหตุที่คัดสรรสำหรับผู้สูงวัย ให้ความคุ้มครองการเสียชีวิต ทุพพลภาพ บาดเจ็บ จากอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝัน การถูกทำร้าย และการฆาตกรรม พร้อมทั้งค่าชดเชยกระดูกแตกหักจากอุบัติเหตุ
 • ใหคุ้มครองคุณตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก

ความคุ้มครอง

เบี้ยประกันภัย

PA กตัญญู (ผู้สูงวัย - ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ)

MSIG ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกันอุบัติเหตุผู้สูงอายุ ประกันอุบัติเหตุผู้สูงวัย ประกันPA ผู้สูงอายุ PA กตัญญู

 • ให้ความคุ้มครองผู้สูงวัยเมื่อเสียชีวิต ทุพพลภาพ บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ การถูกทำร้าย หรือ ฆาตกรรม
 • ให้คุ้มครองคุณตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก

ความคุ้มครอง

เบี้ยประกันภัย

PA คิดถึงมาก
 • ให้ความคุ้มครองคุณตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก เมื่อเจ็บป่วยหรือทุพลลภาพที่เกิดจากอุบัติเหตุหรือรถูกทำร้ายร่างกาย
 • ทุนประกันสูง สำหรับคุ้มครองชีวิต

ความคุ้มครอง

เบี้ยประกันภัย

PA คิดถึง จัมโบ้

MSIG ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกันอุบัติเหตุ ประกันPA คิดถึงจัมโบ้ ประกันอุบัติเหตุชดเชยรายได้

 • เบิกเงินชดเชยรายได้รายวันระหว่างการรักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุสูงสุด 365 วัน
 • ผลประโยชน์รายเดือน x 36เดือน กรณีกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ
 • ให้ความคุ้มครองคุณตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก

ความคุ้มครอง

เบี้ยประกันภัย

ประกันภัยที่อยู่อาศัย

ปกป้องบ้านของคุณจากความเสี่ยงที่ไม่คาดฝันและอาจจะเกิดขึ้นได้จากไฟไหม้ หรือถูกโจรกรรมทรัพย์สิน ด้วยแผนประกันภัยที่อยู่อาศัยของ MSIG ที่ให้คุ้มครองความเสียงทุกเหตุการณ์ เพื่อปกป้องความเสียหายจากบ้านและทรัพย์สินที่คุณรัก

มาย โฮม พลัส (My Home Plus)

MSIG ประกันที่อยู่อาศัย ประกันบ้าน ประกันทรัพย์สิน ประกันอัคคีภัย ประกัน Home Plus

 • คุ้มครองความเสียหายทั้งสิ่งปลูกสร้างตัวอาคาร และทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง จากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยต่อเครื่องไฟฟ้า รวมถึงภัยธรรมชาติ
 • ให้ความคุ้มครองถึงคุ้มครอง ภัยโจรกรรม ภัยต่อกระจก ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก และอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครอง

เบี้ยประกันภัย

บ้าน อีซี่ (Baan Easy)

MSIG ประกันที่อยู่อาศัย ประกันบ้าน ประกันภัยบ้าน ประกันทรัพย์สิน ประกันอัคคีภัย ประกันบ้าน อีซี่ Baan Easy

 • คุ้มครองตามความเสียหายที่แท้จริงสำหรับความเสียหายต่อทรัพย์สินภายในบ้านพักอาศัย จากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยเนื่องจากน้ำ ภัยต่อเครื่องไฟฟ้า ภัยโจรกรรม ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก และภัยอื่นๆ 
 • ให้ความคุ้มครองความเสียหายจาก ภัยลมพายุ ภัยแผ่นดินไหว และภัยลูกเห็บ
 • ให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมสำหรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินภายในบ้านตลอด 24 ชั่วโมง

ความคุ้มครอง

เบี้ยประกันภัย

มาย โฮม พรีเมี่ยม (My Home Premium)

MSIG ประกันที่อยู่อาศัย ประกันบ้าน ประกันภัยบ้าน ประกันทรัพย์สิน ประกันอัคคีภัย ประกันHome Premium

 • ให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมสำหรับความเสียหายของสิ่งปลูกสร้างตัวอาคาร และทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง อันเกิดจากภัยน้ำท่วม ภัยธรรมชาติ ไฟไหม้ ภัยต่อเครื่องไฟฟ้า และภัยอื่นๆ
 • ให้ความคุ้มครองถึงภัยโจรกรรม ภัยต่อกระจก ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก และอุบัติเหตุส่วนบุคคล

ความคุ้มครอง

เบี้ยประกันภัย

มาย โฮม เซฟ (My Home Safe)

MSIG ประกันที่อยู่อาศัย ประกันบ้าน ประกันภัยบ้าน ประกันทรัพย์สิน ประกันอัคคีภัย ประกันHome Safe ประกันมาย โฮม เซฟ

 • คุ้มครองความเสียหายทั้งสิ่งปลูกสร้างตัวอาคาร และทรัพย์สินภายในสิ่งปลูกสร้าง จากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยเนื่องจากน้ำ ภัยต่อเครื่องไฟฟ้า ภัยโจรกรรม ภัยต่อกระจก ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก อุบัติเหตุส่วนบุคคล และภัยอื่นๆ
 • ให้ความคุ้มครองภัยน้ำท่วมสูงถึง 220,000 บาท และภัยธรรมชาติอื่นๆเต็มทุนประกันภัย
 • ให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมสำหรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินภายในบ้านตลอด 24 ชั่วโมง

ความคุ้มครอง

เบี้ยประกันภัย

คอนโด อีซี่ (Condo Easy)

MSIG ประกันคอนโด ประกันภัยคอนโด Condo Easy ประกันห้องชุด ประกันทรัพย์สินภายในห้องชุด

 • คุ้มครองตามความเสียหายที่แท้จริงสำหรับความเสียหายต่อทรัพย์สินภายในห้องชุดพักอาศัย จากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยเนื่องจากน้ำ ภัยต่อเครื่องไฟฟ้า ภัยโจรกรรม ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก และภัยอื่นๆ 
 • ให้ความคุ้มครองความเสียหายจาก ภัยลมพายุ ภัยแผ่นดินไหว และภัยลูกเห็บ
 • ให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมสำหรับบริการช่วยเหลือฉุกเฉินภายในบ้านตลอด 24 ชั่วโมง

ความคุ้มครอง

เบี้ยประกันภัย

ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ

เล่นกอล์ฟแบบไร้กังวล ไม่ต้องห่วงว่าอุปกรณ์จะสูญเสียหรือเสียหาย รวมทั้งอุบัติเหตุที่เกิดกับบุคคลภายนอก

ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ

MSIG ประกันผู้เล่นกอล์ฟ ประกันภัยผู้เล่นกอล์ฟ ประกันกอล์ฟ golf insurance

 • ให้ความคุ้มครองสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายในขณะที่ท่านกำลังเล่นหรือฝึกซ้อมกอล์ฟอยู่ ณ สโมสรกอล์ฟหรือสนามกอล์ฟที่ได้รับการรับรอง
 • คุ้มครองการบาดเจ็บทางร่างกายรวมถึงการรักษาพยาบาล ความรับผิดต่อบุคคลภายนอกที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุที่มีเหตุให้เกิดขึ้นโดยผู้เอาประกันภัย
 • คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายต่ออุปกรณ์กอล์ฟและรวมถึงรางวัล "โฮล-อิน-วัน"

ความคุ้มครอง

เบี้ยประกันภัย