ประกันภัยรถยนต์ 3+ (Safe Guard Easy)

ประกันภัยรถยนต์ 3+ (Safe Guard Easy)

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

MSIG ประกันภัยรถยนต์ชั้น3+ ประกันรถชั้น3+ ประกันรถยนต์

 • คุ้มครองตัวรถกรณีรถชนรถ
 • คุ้มครองรถยนต์เสียหายจากภัยน้ำท่วม
 • เบี้ยราคาประหยัด เลือกได้ทั้งมีความเสียหายส่วนแรก และไม่มีความเสียหายส่วนแรก

คุณสมบัติหลัก

 • ซ่อมอู่ประกัน
 • เบี้ยเริ่มต้น 5,100 บาท
 • ฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน MSIG Roadside Assistance 24 ชั่วโมง ทั่วประเทศ

ไฮไลท์แผนความคุ้มครอง

 • ฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน MSIG Roadside Assistance 24 ชั่วโมง ทั่วประเทศ (ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด)
 • คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิตร่างกายบุคคลภายนอก 10 ล้านบาทต่อครั้ง
 • เก๋ง กระบะ ราคาเดียว

แผนความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง
ความคุ้มครอง MSIG Safe Guard Easy
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
ต่อชีวิต ร่างกาย อนามัย
500,000 บาท/คน
10,000,000 บาท/ครั้ง
ทรัพย์สิน 1,000,000 บาท/ครั้ง

ความคุ้มครองต่อภัยเพิ่มเติม  อุบัติเหตุส่วนบุคคล (5 ที่นั่ง)

50,000 บาท/คน
ค่ารักษาพยาบาล (5 ที่นั่ง) 50,000 บาท/คน
ประกันตัวผู้ขับขี่ 200,000 บาท/คน
เบี้ยประกันภัย
ทุนประกันภัย
Collision with road vehicle*, Flood
Premium
(per annum)

100,000

Excess*
No Excess
5,100 บาท  5,500 บาท 
เงื่อนไขการต่ออายุ ถ้า LR ต่ำกว่า 50% ไม่มีส่วนลดเบี้ยปีต่ออายุ
* Excess = 2,000 : ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายส่วนแรก 2,000 บาท กรณีรถชนกับยานพาหนะทางบกและเป็นฝ่ายประมาทเท่านั้น

หมายเหตุ : เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร (ยังไม่รวม พ.ร.บ.)
เงื่อนไขการรับประกันภัย
 • รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (110) / รถยนต์โดยสาร (210) ไม่เกิน 12 ที่นั่ง ยกเว้นรถตู้โดยสารทุกประเภท รถยนต์กระบะบรรทุก (320) น้ำหนักรถบรรทุกรวมไม่เกิน 4 ตัน
 • รถต้องจดทะเบียนเป็นส่วนบุคคลเท่านั้น (ไม่รับรถยนต์ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล) 
 • ไม่รับประกันภัยรถยนต์ยี่ห้อ Audi, BMW, Volk, Volvo, รถ Sport, Chevrolet, Mercedes Benz, รถยนต์ยี่ห้อ/รุ่น ที่นำเข้า, รถดัดแปลงสภาพ, รถกระบะที่มีการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม เช่น โครงเหล็กหรือหลังคา หรือมีวัตถุประสงค์ในการใช้บรรทุกหรือขนส่งสินค้า เป็นต้น
 • มูลค่ารถยนต์ขณะที่เอาประกันภัย ต้องไม่ต่ำกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัยตามแผนประกันภัย
 • ไม่คุ้มครองอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ที่ไม่ใช่มาตรฐานของโรงงาน
 • ซ่อมอู่ประกัน
 • อัตราเบี้ยประกันภัยนี้เป็นประกันภัยพิเศษแบบ Fixed Rate (ส่วนลดเบี้ยประกันภัยในปีต่ออายุ เป็นไปตามเงื่อนไขการต่ออายุ)
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสภาพรถตามที่เห็นเหมาะสม
 • ฟรี ! MSIG Roadside Assistance 24 ชั่วโมง ทุกรหัสรถยนต์ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
 • ไม่หักค่าเสื่อมหากเกิดความเสียหายจากการชนกับยานพาหนะทางบก สำหรับของเหลว เช่น น้ำมันเครื่อง สารหล่อลื่น สารหล่อเย็นของระบบแอร์

ดาวน์โหลด

ดูทั้งหมด ประกันภัยรถยนต์ ผลิตภัณฑ์