PA เอ็กซ์ตร้า - รายเดี่ยว

PA เอ็กซ์ตร้า - รายเดี่ยว

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

MSIG ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ประกันอุบัติเหตุ ประกัน PA เอ็กซ์ตร้า

 • ให้ความคุ้มครองกรณีเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ ทุพพลภาพ บาดเจ็บจากอุบัติเหตุ การถูกทำร้าย หรือ ฆาตกรรม
 • ให้ความคุ้มครองคุณจากอุบัติเหตุที่ไม่คาดฝันตลอด 24 ชั่วโมงทั่วโลก

คุณสมบัติหลัก

 • ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล PA เอ็กตร้า รายเดี่ยว เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไป
 • ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุ สูงถึง 150,000 บาท
 • รับส่วนลดค่าเบี้ยประกันในปีต่ออายุ กรณีไม่มีเคลม
 • เบี้ยประกันเริ่มต้น 1,400 บาท

ไฮไลท์แผนความคุ้มครอง

 • ค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุสูงสุด 150,000 บาท
 • เงินช่วยเหลือครอบครัว กรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุเป็นเงินสูงสุด 120,000 บาท
 • ให้คุ้มครองค่าปลงศพจากอุบัติเหตุสูงสุด 50,000 บาท

แผนความคุ้มครอง

พีเอ เอ็กซ์ตร้ารายเดี่ยว
ความคุ้มครอง ทุนประกันภัย (บาท)
แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4
1. การเสียชีวิต การสูญเสียอวัยวะ สายตา การรับฟัง การพูดออกเสียง หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ (อ.บ.2)

อุบัติเหตุทั่วไป

200,000 300,000 500,000 1,000,000

การถูกฆาตกรรม หรือถูกทำร้ายร่างกาย

200,000 300,000 500,000 1,000,000

การขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์

100,000 150,000 250,000 500,000

อุบัติเหตุสาธารณะ

200,000 300,000 500,000 1,000,000
2. เงินช่วยเหลือครอบครัวกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ (เดือนละ 10,000 บาท จำนวน 12 เดือน)

เงินช่วยเหลือครอบครัวกรณีเสียชีวิตจากอุบัติเหตุ (เดือนละ 10,000 บาท จำนวน 12 เดือน)

120,000 120,000 120,000 120,000
3. ค่าปลงศพจากอุบัติเหตุ

ค่าปลงศพจากอุบัติเหตุ

20,000 30,000 50,000 50,000
4. ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ต่อครั้ง

ค่ารักษาพยาบาลเนื่องจากอุบัติเหตุ ต่อครั้ง

30,000 45,000 75,000 150,000
เบี้ยประกันภัย
เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร (รายปี) แผน 1 แผน 2 แผน 3 แผน 4

ชั้นอาชีพ 1-2

1,400 2,000 3,000 5,600

ชั้นอาชีพ 3

2,300 3,200 4,900 9,100
เงื่อนไขการรับประกัน
หมายเหตุ

ค่าเบี้ยประกันภัย รวมอากร ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ชำระ

เงื่อนไขการรับประกัน
 1. ตั้งแต่ 1 ปี - 60 ปีบริบูรณ์ (ต่ออายุได้ถึง 70 ปี ตามเงื่อนไขของบริษัทฯ) และมีขั้นอาชีพ 1-3
 2. ส่วนลดประวัติดี (No Claim Bonus) เริ่มต้นที่ 10% , 15% , 20% คำนวณส่วนลดประวัติดีจากเบี้ยประกันภัยปีแรก
 3. ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องมีถิ่นฐานอยู่ในประเทศไทย
 4. ผู้ขอเอาประกันภัยจะต้องไม่มีอวัยวะส่วนใดส่วนหนึ่งผิดปกติ  พิการ  บกพร่อง  หรือทุพพลภาพ
อาชีพที่ไม่รับประกันภัย

ลักษณะงานเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุในระดับสูง เช่น คนงานในโรงงานอุตสาหกรรม , ช่างยนต์ , ช่างก่อสร้าง , พนักงานในเหมือง , กรรมกร , ชาวประมง , คนงานในแท่นขุดเจาะน้ำมัน , พนักงานทำความสะอาดกระจกภายนอกอาคารสูง , พนักงานติดตั้งไฟฟ้าแรงสูง , นักแข่งรถ , นักร้อง , นักแสดง , นักกีฬา , คนขับรถรับจ้าง , นักข่าว , พนักงานรักษาความปลอดภัย , นักการเมือง , คนขับรถมอเตอร์ไซค์รับจ้าง , อาสาสมัคร , พนักงานต้อนรับบนเครื่องบินและนักบิน , คนขับรถแท็กซี่ , รวมถึงอาชีพที่ต้องใช้แรงงาน ใช้เครื่องจักรขนาดหนัก คนงานที่ไม่มีทักษะเฉพาะ ผู้มีอาชีพที่มีโอกาสเสี่ยงอันตราย

ดาวน์โหลด

ดูทั้งหมด ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ผลิตภัณฑ์