ประกันภัยรถยนต์ตามคน ประเภท 3 พลัส

ประกันภัยรถยนต์ตามคน ประเภท 3 พลัส

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ประกันภัยรถยนต์ตามคน 3 พลัส

 • เป็นประกันภัยรถยนต์รูปแบบใหม่ที่มีความคุ้มครองเหมือนประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3 พลัส
 • คุ้มครองรถยนต์ทุกคันที่ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ขับขี่ ซึ่งเป็นรถ 4 ล้อที่จดทะเบียนถูกต้องกับกรมการขนส่งทางบกและเดินด้วยกำลังเครื่องยนต์โดยใช้พลังงานเชื้อเพลิง เช่น น้ำมัน ก๊าซ หรือกำลังไฟฟ้าเท่านั้น แต่ไม่แล่นไปบนราง และไม่ใช่รถยนต์ที่ระบุไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย
 • ความคุ้มครองติดตามไปกับผู้ขับขี่ภายใต้เงื่อนไขของกรมธรรม์
 • กรมธรรม์เดียวคุ้มครองรถยนต์ได้หลายคัน

คุณสมบัติหลัก

 • ความคุ้มครองเหมือนประเภท 3 พลัส
 • ความคุ้มครองติดตามไปกับผู้ขับขี่
 • คุ้มครองรถยนต์ทุกคันที่ขับขี่*
 • ซื้อง่าย เพียงแค่มีใบขับขี่รถยนต์ที่ถูกต้องตามกฏหมาย

*ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

ไฮไลท์แผนความคุ้มครอง

 • มีแผนประกันภัยให้เลือก 2 แผน
 • คุ้มครองรถชนรถสูงสุดถึง 200,000 บาท
 • ไม่ต้องตรวจสภาพรถ เพียงมีใบขับขี่รถยนต์

แผนความคุ้มครอง

แผนความคุ้มครอง
ความคุ้มครอง วงเงินความคุ้มครอง (บาท)
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ต่อชีวิต ร่างกาย อนามัย / คน 500,000 500,000
ต่อชีวิต ร่างกาย อนามัย / ครั้ง 10,000,000 10,000,000
ต่อทรัพย์สิน / ครั้ง 1,000,000 1,000,000
ความคุ้มครองต่อภัยเพิ่มเติม อุบัติเหตุส่วนบุคคล (5 ที่นั่ง) / คน 100,000  100,000 
ค่ารักษาพยาบาล (5 ที่นั่ง) / คน 100,000  100,000 
ประกันตัวผู้ขับขี่ / ครั้ง 300,000 300,000
ทุนประกันภัย รถชนรถที่ระบุคู่กรณีได้ 100,000 200,000
ค่าเสียหายส่วนแรก  10,000* 10,000*
ค่าเสียหายส่วนแรก 10,000 บาท สำหรับการขับขี่รถยนต์ที่มีมูลค่าสูงแล้วเกิดความเสียหายในกรณีที่เป็นฝ่ายผิด
รถยนต์ที่มีมูลค่าสูง ได้แก่ Mercedes Benz, Audi, BMW, Volk, Volvo, Chevrolet
ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี
เบี้ยรวมภาษีอากร 8,500 10,000
เงื่อนไขการรับประกันภัย

1. คุ้มครองรถทุกคันที่ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ขับขี่ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

 • คุ้มครองรถยนต์ใดๆ ที่จดทะเบียนเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รวมถึงรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่นั่งไม่เกิน 12 ที่นั่ง และรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลที่มีน้ำหนักรวมบรรทุกไม่เกิน 4 ตัน
 • ไม่คุ้มครองรถยนต์สมรรถนะสูง (Super Car หรือ Sport Car) รถยนต์ที่ดัดแปลงสภาพ มีการติดตั้งอุปกรณ์ เช่น โครงเหล็ก หลังคา การเช่ารถขับ การขับขี่ Test Drive หรือมีวัตถุประสงค์เพื่อบรรทุกหรือขนส่ง ผู้โดยสาร หรือสินค้า (ดูรายละเอียด Super Car หรือ Sport Car เพิ่มเติมได้ในโบรชัวร์)
 • ไม่คุ้มครองการขับขี่รถยนต์เพื่อการพาณิชย์หรือรับจ้าง หรือไม่ใช่วัตถุประสงค์เพื่อการใช้ส่วนบุคคล
 • สำหรับการขับขี่รถยนต์ยี่ห้อที่กำหนดแล้วเกิดความเสียหายและผู้เอาประกันภัยเป็นฝ่ายผิด จะต้องเสียค่าเสียหายส่วนแรก 10,000 บาท รถยนต์ยี่ห้อที่กำหนดได้แก่ Mercedes Benz, Audi, BMW, Volk, Volvo, Chevrolet (ไม่มีในข้อยกเว้นแต่ต้องระบุเงื่อนไขนี้ในหน้าตาราง)

2. ผู้เอาประกันภัยต้องมีใบอนุญาตขับขี่ที่ยังมีผลบังคับใช้อยู่ ไม่ถูกเพิกถอน

3. ซ่อมอู่ประกันภัย หากเกิดความเสียหายตัวรถจากการชนกับยานพาหนะทางบกที่ระบุคู่กรณีจากการขับขี่ของผู้เอาประกันภัย ให้คิดความเสียหายตามราคามาตรฐานที่สมาคมวินาศภัยไทยร่วมกับสมาคมอู่กลางประกันภัยและสามาคมการซ่อมรถยนต์แห่งประเทศไทยกำหนด

4. กรณีไม่มีความเสียหาย มีประวัติดีในปีต่ออายุตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

5. ลักษณะการขับรถของตนเองหรือบุคคลอื่นที่ไม่เข้าเงื่อนไขการรับประกันภัยรถยนต์แบบติดตามตัวผู้ขับขี่ (Drive Any Car)

 • อาชีพพนักงานขับรถ เช่น ขับรถรับ-ส่งพนักงาน/นักเรียน/นักท่องเที่ยว/ผู้โดยสาร/สินค้า/อาหาร
 • การขับรถเพื่อวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ เช่น อู่ซ่อมรถยนต์, ศูนย์จำหน่าย/ซ่อมรถยนต์, เต็นท์ขายรถยนต์ Used Car, โรงเรียนสอนขับรถยนต์, คาร์แคร์, ศูนย์ให้บริการรถยนต์ครบวงจร
 • การรับ-ส่งรถยนต์
 • การจอดรถยนต์แทนลูกค้า (Chauffeur / Valet Parking)
 • พนักงานรับจ้างขับรถยนต์ ในกรณีที่เจ้าของรถไม่สามารถขับขี่รถคันนั้นเองได้ เช่น ดื่มสุรา ป่วย เป็นต้น

6. พิเศษ! บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน MSIG Roadside Assistance 24 ชั่วโมงทั่วประเทศ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

ดูทั้งหมด ประกันภัยรถยนต์ ผลิตภัณฑ์