กิจกรรมของ MSIG

 

เอ็ม เอส ไอ จี สร้างฝายชะลอน้ำ ตามแนวพระราชดำริ

นายสมเกียรติ สกุลสุรเอกพงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพบริการ บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย จำกัด (มหาชน) นำพนักงานจิตอาสา 60 คน จัดกิจกรรมสร้างฝายชะลอน้ำ ณ วัดลิ้นช้าง อำเภอหนองหญ้าปล้อง จังหวัดเพชรบุรี โดยกิจกรรมในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อคืนความสมบูรณ์ให้ผืนป่าตามแนวพระราชดำริ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ซึ่งพนักงานที่เป็นตัวแทนจากทีมงานสื่อสารองค์กร (CCT) ได้ทำงานอย่างใกล้ชิดกับวัดในพื้นที่ และอาสาสมัครในการสำรวจภาคสนามในการเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์การก่อสร้างเขื่อน และอำนวยความสะดวกในโครงการนี้ อีกทั้งโรงพยาบาลเพชรรัชต์ยังเป็นส่วนหนึ่งของการดำเนินงานในพื้นที่เพื่อให้การสนับสนุนในกรณีที่เหตุไม่คาดฝัน ทั้งนี้โครงการนี้ใช้เวลาประมาณ 2 เดือนจึงเสร็จสมบูรณ์

ทั้งนี้พื้นที่จังหวัดเพชรบุรีมีแนวโน้มที่จะเกิดภาวะน้ำท่วมในช่วงฤดูฝนได้ทุกปีสำหรับการสร้างฝายชะลอน้ำฝายชะลอน้ำ สิ่งก่อสร้าง ที่ทำขึ้นเพื่อขวางหรือกั้นทางน้ำ โดยปกติมักจะกั้นลำห้วย ลำธารขนาดเล็กในบริเวณที่เป็นต้นน้ำ หรือ พื้นที่ที่มีความลาดชันสูงให้สามารถกักตะกอนอยู่ได้ และหากเป็นช่องที่น้ำไหลแรงก็สามารถช่วยในการชะลอการไหลของน้ำให้ช้าลงด้วย เพื่อการกักเก็บตะกอนเอาไว้ไม่ให้ไปทับถมลำน้ำตอนล่าง อันเป็นเป็นวิธีการอนุรักษ์ดินและแหล่งน้ำ เมื่อฝนตกฝายจะทำการชะลอน้ำไม่ให้ไหลเร็วจนเกินไป ทำให้ในบริเวณดังกล่าวมีความอุดมสมบูรณ์ ดินเกิดการอุ้มน้ำ ต้นไม้เจริญเติบโตได้ดียิ่งขึ้น พื้นที่มีความชุ่มชื้น อันจะส่งผลดีต่อบริเวณโดยรอบซึ่งสอดคล้องกับแนวพระราชดำริ ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ เกี่ยวกับการพัฒนาและฟื้นฟูป่าไม้ ด้วยการใช้ทรัพยากรที่เอื้ออำนวย เกิดการสัมพันธ์ซึ่งกันและกันให้เกิดประโยชน์สูงสุด

เอ็ม เอส ไอ จี มอบถนนทางเข้าสุขศาลาพระราชทาน

ดร.สมเกียรติ สกุลสุรเอกพงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโส ฝ่ายทรัพยากรบุคคลและคุณภาพบริการ  บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มอบเงินบริจาค 150,000 บาท เพื่อสร้างถนนทางเข้าสุขศาลาพระราชทานที่ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดน บ้านห้วยกุ๊ก อ.เวียงแก่น จ.เชียงราย เพื่อให้ประชาชนในหมู่บ้านกว่า 200 คนสามารถเข้ารับบริการทางด้านสาธารณสุขได้อย่างสะดวกและรวดเร็วยิ่งขึ้น โดยมี พ.ต.ท.กฤษณะฤทธิ์ บุญเรือง ผู้บังคับกองร้อยตำรวจตระเวนชายแดนที่ 322 กองกำกับการตำรวจตระเวนชายแดนที่ 32 เป็นผู้รับมอบ

สุขศาลาพระราชทาน ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยกุ๊ก   ถูกก่อตั้งขึ้นเพื่อให้บริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐานแก่ประชาชนในถิ่นทุรกันดารติดชายแดน    ทำให้ประชาชนสามารถได้รับบริการสาธารณสุขขั้นพื้นฐาน ได้คุณภาพมาตรฐานอย่างเท่าเทียมและทั่วถึงพัฒนาให้มีคุณภาพชีวิตที่ดี   โดยในปัจจุบันเส้นทางการเดินทางมารับบริการรักษาพยาบาลในสุขศาลาพระราชทาน    โดยเฉพาะในฤดูฝนจะมีความลำบากในการเดินทางมากเนื่องจากเป็นถนนดินโคลน    ลำบากแก่การสัญจรเดินทางไปมาเป็นอย่างมาก 

สุขศาลาพระราชทาน ศูนย์การเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านห้วยกุ๊ก เป็นหน่วยสาธารณสุขที่มีความพร้อมในอุปกรณ์การรักษาพยาบาล และอุปกรณ์อื่นๆที่จำเป็น ในการให้การรักษาและการวินิจฉัย รวมไปถึงเป็นศูนย์ข้อมูลข่าวสารของชุมชน ที่มีอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สื่อสารอื่นๆมาใช้เพื่อเผยแพร่ข่าวสารข้อมูลและความรู้แก่ชุมชน โดยประสานความร่วมมือกันระหว่างอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน ผู้นำชุมชน และองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในการให้บริการและให้ความรู้ด้านสุขภาพแก่ประชาชนในท้องถิ่น

เอ็ม เอส ไอ จี จัดงานวิ่งบนดอยอินทนนท

บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย สำนักงานฮ่องกง  และอุทยานแห่งชาติดอยอินทนนท์ จัดกิจกรรมวิ่งรับลมหนาว “2017 MSIG Thailand Action Asia 50” การวิ่งเทรลครั้งแรกบนดอยอินทนนท์ จังหวัดเชียงใหม่ โดยมีเส้นทางการวิ่งแบ่งเป็น 3 ระยะทางคือ 50 กม., 34 กม. และ 14 กม. ซึ่งดอยอินทนนท์มีความสูงเหนือระดับน้ำทะเล 2,565 เมตร อุทยานฯแห่งนี้ ได้รับการขนานนามว่าเป็น "หลังคาแห่งประเทศไทย" และครอบคลุมพื้นที่ 482 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณหนึ่งในสามของกรุงเทพมหานคร  วัตถุประสงค์ของการจัดงานครั้งนี้ คือ การรณรงค์การท่องเที่ยวเชิงกีฬาอย่างยั่งยืน ซึ่งรายได้ส่วนหนึ่งจากการจัดกิจกรรม จะนำไปปลูกป่าและบำรุงดูแลต้นไม้ ตลอดจนปรับปรุงฝายต้นน้ำลำธารที่ชำรุดให้กลับมาสมบูรณ์

นอกจากนี้ กิจกรรมวิ่งเทรล “2017 MSIG Thailand Action Asia 50” ถือเป็นหนึ่งในกิจกรรมภายใต้โครงการ MSIG Wellness โครงการที่สนับสนุน มุ่งมั่นให้พนักงานของบริษัทฯ มีสุขภาพที่แข็งแรง ด้วยการออกกำลังกาย ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ถือเป็นสวัสดิการจากบริษัทฯ ที่อยากให้พนักงานมีความสุขกับการทำงานที่เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย 
ซึ่งในกิจกรรมนี้ มีพนักงานจากเอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัยเข้าร่วมกว่า 30 คน ในการท้าทายสมรรถภาพของร่างกายให้ก้าวผ่านความยากลำบากของการวิ่งเทรลลครั้งนี้ นอกจากนี้ส่วนหนึ่งของรายได้จากการสมัครเข้าร่วมกิจกรรมยังนำไปสนับสนุนกิจกรรม CSR อื่น ๆ เช่นการสร้างเขื่อนและการปลูกต้นไม้ อีกทั้งรายได้จากการบริจาคเพิ่มจากผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุก 10 เหรียญสหรัฐ นำไปซื้อต้นไม้เพื่อปลูกและวัสดุสำหรับก่อสร้างเขื่อนน้ำในพื้นที่นั้นๆ

โครงการ ฮีโร่สานฝัน ปันรักเพื่อน้อง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต

'บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) โดยคุณแมททิว กรอส ผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพบริการ มอบทุนประกันภัยอุบัติเหตุมูลค่ารวม 10 ล้านบาท ให้แก่นักฟุตบอลเยาวชนในโครงการ ฮีโร่ สานฝัน ปันรักเพื่อน้อง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ โดยนักฟุตบอลเยาวชนไทยทั้ง 25 คนจะเดินทางเพื่อไปแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและฝึกทักษะด้านกีฬาฟุตบอลกับทีมเยาวชนระดับโลก ที่ แมนเชสเตอร์ ยูไนเต็ด ประเทศอังกฤษ 

โครงการ ฮีโร่สานฝัน ปันรักเพื่อน้อง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ จังหวัดสตูล สงขลา ปัตตานี ยะลา และนราธิวาส ถูกจัดขึ้นเพื่อสนับสนุนเด็กนักเรียนเยาวชนทั้ง 25 คนที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี  สนับสนุนเด็กนักเรียนเหล่านี้ให้กลายเป็นนักฟุตบอลที่ประสบความสำเร็จ มีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความสามัคคี และเป็นตัวอย่างให้แก่เยาวชนรุ่นน้องใน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ 

คุณอดุลย์ มะลิพันธ์ ประธานโครงการ ได้ริเริ่มโครงการเพื่อสนับสนุนเด็กนักเรียนเหล่านี้ กลายเป็นนักฟุตบอลที่ประสบความสำเร็จในสายอาชีพวงการฟุตบอลในอนาคต ปลูกฝังค่านิยมในการทำงานกันทีม มีระเบียบวินัย และมีความสามัคคี ในขณะที่กำลังฝึกฝนการเล่นกีฬา เพื่อเป็นตัวอย่างที่ดีกับเยาวชนใน 5 จังหวัดภาคใต้และห่างจากไกลจากยาเสพติด

เอ็ม เอส ไอ จี ร่วมปลูกป่า

บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นำโดยนายแมททิว กรอส ผู้จัดการใหญ่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และคุณภาพบริการ จัดกิจกรรมปลูกป่าและปล่อยสัตว์น้ำ ณ อุทยานแห่งชาติสิรินธร ค่ายพระรามหก อำเภอชะอำ จังหวัดเพชรบุรี โดยมีพนักงานจิตอาสาเข้าร่วมกว่า 120 คน ทั้งนี้ เพื่อคืนชีวิตสู่ธรรมชาติด้วยการปลูกป่า พร้อมปล่อยปลาและปูทะเลกลับสู่ระบบนิเวศน์ นอกจากนี้ ยังเป็นกิจกรรมกระชับความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานอีกด้วย

สำหรับกิจกรรมปล่อยปลา และปูทะเลกลับสู่ระบบนิเวศน์ ถือเป็นกิจกรรมที่เอ็ม เอส ไอ จี ให้ความสำคัญถึงประโยชน์ของป่าโกงกางที่เป็นระบบนิเวศน์ของธรรมชาติ อนุรักษ์ธรรมชาติให้คงอยู่ และสืบต่อไป โดยอุทยานแห่งชาติสิรินธร ค่ายพระรามหก เป็นศูนย์ศึกษาที่มีการดำเนินการตามแนวพระราชดำริและพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ที่มีแนวทางในการดำเนินงานให้อุทยานฯ เป็นเสมือนพิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต เป็นสถานที่ศึกษาหาความรู้ทางด้านการฟื้นฟูป่าชายเลน ป่าชายหาด ป่าเบญจพรรณ และที่อยู่อาศัยของสัตว์นานาชนิด ตลอดจนเป็นสถานที่ส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศและเชิงประวัติศาสตร์

เอ็ม เอส ไอ จี ร่วมส่งความสุขวันเด็ก

'บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) นำโดยคุณสมเกียรติ สกุลสุรเอกพงศ์ ผู้อำนวยการอาวุโสฝ่ายทรัพยากรบุคคลและคุณภาพบริการ และพนักงานจิตอาสา 20 คน ร่วมทำกิจกรรมสันทนาการ จัดตรวจสุขภาพฟันและสุขภาพร่างกายเบื้องต้น พร้อมมอบอุปกรณ์การศึกษา ชุดพละ และกล่องปฐมพยาบาลเบื้องต้น เพื่อมอบความสุขและแบ่งปันรอยยิ้มให้กับน้องๆ โรงเรียนโคกสังข์ ประชานุกูล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา จำนวน 150 คน ภายใต้โครงการ D.E.K. (Developing Education for Kids) ของบริษัทฯ

โครงการ D.E.K. (Developing Education for Kids) ถือเป็นโครงการที่เอ็ม เอส ไอ จี สนับสนุนกิจกรรมทางด้านการศึกษาที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนมาตลอดระยะเวลากว่า 10 ปี เช่น การมอบทุนการศึกษาสำหรับเด็กนักเรียน โรงเรียนในเขตพื้นที่ชายแดน โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดน มอบทุนการศึกษาแก่บุตรของพนักงานบริษัทฯ และสนับสนุนโครงการฮีโร่สานฝันปันรักเพื่อน้อง 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด้วยการสนับสนุนประกันภัยการเดินทางให้แก่เยาวชนที่เข้าร่วมโครงการ