พัฒนาศักยภาพที่ MSIG

Nurturing Banner Image

บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัทฯเล็งเห็นว่าการที่จะบรรลุเป้าหมายของบริษัท ในการเป็นบริษัทประกันวินาศภัยอันดับ 1 แห่งภูมิภาค ทั้งในด้านเบี้ยประกันภัย ผลกำไรและคุณภาพการบริการ นั้นบุคลากรคือส่วนสำคัญอย่างยิ่ง

จึงให้ความสำคัญกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์โดยมีนโยบายในการพัฒนาบุคลากรรุ่นใหม่ที่เข้าสู่วงการประกันภัยให้มีความรู้และความสามารถรอบด้าน นำไปสู่ความเป็นมืออาชีพ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนร่วมในวงการประกันภัย

สิ่งที่จะได้รับเมื่อร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับบริษัทฯ : 

 • ผลตอบแทนที่ดี
 • โอกาสในการฝึกอบรม เรียนรู้และพัฒนาทักษะอย่างต่อเนื่อง
 • รวมถึงประสบการณ์ในการทำงานต่างประเทศกับบริษัทในเครือ
 • โอกาสในการเติบโต มีความก้าวหน้าในสายอาชีพ
 • ความภาคภูมิใจที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของบริษัทที่มุ่งสู่การเป็นแนวหน้าของธุรกิจการประกันภัย

 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ติดต่อฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
โทร: 0 2825 8710 - 11
อีเมล์: คลิกที่นี่

"A great way to fast track your trajectory into a management role"

-Possawee Juengjeerasit,
Head,
Branch Business
Customer Experience AVP

"Work as a manager not a messenger!"

-Suppawan Nakapanant,
VP,
Claims (Non Motor)
Underwriting AVP

"A great way to advance your career by equipping you with the experience and skills you need to go for your goals"

-Siraporn Iabkongchai,
Manager,
Information Technology
IT Manager
ตำแหน่งงานหลักใน MSIG
ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (การตลาด)

Key roles imageทำหน้าที่วางแผนนโยบาย และกลยุทธ์ทางการตลาด , วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนพัฒนาช่องทางการจัดจำหน่าย

ฝ่ายพิจารณารับประกันภัย

Key roles imageทำหน้าที่ประเมินความเสี่ยงของทรัพย์สิน หรือวัตถุเอาประกันภัย เพื่อพิจารณาตัดสินใจรับประกันภัยรวมถึงพิจารณาอัตราเบี้ยประกันภัยและบริหารจัดการเกี่ยวกับการประกันภัยต่อ

ฝ่ายพิจารณาสินไหมทดแทน

Key roles imageทำหน้าที่พิจารณาการรับประกันภัยให้กับลูกค้า ตามเงื่อนไขกรมธรรม์และข้อกำหนดการพิจารณาการรับประกันภัยของบริษัท บริการลูกค้าในด้านข้อมูลต่างๆ ทั้งทางโทรศัพท์ และลูกค้าที่มาติดต่อที่สาขา ปฏิบัติงานประสานงานที่เกี่ยวข้อง ระหว่างสาขากับสำนักงานใหญ่ เพื่อช่วยให้สาขาสามารถทำยอดเบี้ยประกันได้ตามเป้าหมาย

กรุงเทพมหานคร
Customer Service
ลักษณะงาน:
 • ทำหน้าที่ให้บริการลูกค้าในด้านการให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ
 • รวมทั้งการจัดการและแก้ไขข้อร้องเรียนต่างๆให้เกิดความพึงพอใจแก่ลูกค้า
คุณสมบัติ:
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 2 ปี ในด้าน Customer Services
 • มีใจรักการบริการ
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์และพิมพ์ดีดได้คล่องแคล่ว

สมัครงานตำแหน่งนี้

Risk Engineer
ลักษณะงาน:
 • ทำหน้าที่ตรวจสอบความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นโดยทำงานร่วมกับหน่วยงานบริหารความเสี่ยงเพื่อให้ข้อมูลกับหน่วยงานรับประกันภัยหรือสินไหมประกอบการตัดสินใจในการรับประกันภัยและประเมินการจ่ายค่าสินไหมทดแทน
คุณสมบัติ:
 • จบปริญญาตรีสาขาวิศกรรมหรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านวิศวกรสำรวจภัย อย่างน้อย 3-5 ปี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้ในระดับดี
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์
 • หากมีรถส่วนตัวจะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงานตำแหน่งนี้