ประกันภัยที่อยู่อาศัย

ให้บ้าน และครอบครัวที่คุณรักได้รับการปกป้องด้วยความใส่ใจ

Icon

Home

Insurance Description

ปกป้องบ้านของคุณจากความเสี่ยงที่ไม่คาดฝันและอาจจะเกิดขึ้นได้จากไฟไหม้ หรือถูกโจรกรรมทรัพย์สิน ด้วยแผนประกันภัยที่อยู่อาศัยของ MSIG ที่ให้คุ้มครองความเสียงทุกเหตุการณ์ เพื่อปกป้องความเสียหายจากบ้านและทรัพย์สินที่คุณรัก

Teaser Icon

home

Insurance Title

Home Insurance

Country

Machine Name

Home Insurance