ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 (Ultra Save)

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1 (Ultra Save)

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

 • ราคาเบาๆ แต่รับความคุ้มครองแบบประกัน 1
 • เหมาะสำหรับผู้ที่ขับรถดี เคลมน้อย

คุณสมบัติหลัก

 • เบี้ยราคาถูก ความคุ้มครองจัดเต็มแบบชั้น 1
 • เหมาะสำหรับผู้ที่ขับรถดี เคลมน้อย
 • ยกเว้นค่าความเสียหายส่วนแรก 3,000  บาท กรณีรชนกับยานพาหนะทางบก หรือผู้เอาประกันภัยสามารถแจ้งรายละเอียดรถยนต์คู่กรณีได้
 • มีแผนประกันภัยให้เลือกทุนประกันถึง 5 แผน ตั้งแต่ ทุนประกันภัย 100,000, ถึง 500,000

ไฮไลท์แผนความคุ้มครอง

 • ฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน MSIG Roadside Assistance 24 ชั่วโมง ทั่วประเทศ(ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด)
 • ต้องตรวจสภาพรถ
 • เหมาะสำหรับรถที่อายุไม่เกิน 12 ปี

แผนความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง
ความคุ้มครอง บาท

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

บาดเจ็บ/เสียชีวิต ต่อคน 500,000
ต่อครั้ง 10,000,000
ทรัพย์สินบุคคลภายนอก ต่อครั้ง 2,500,000

ความคุ้มครองรถยนต์ที่เอาประกันภัย

ความเสียหายต่อรถยนต ต่อครั้ง ตามแผนประกันภัย
ความเสียหายส่วนแรก* ต่อครั้ง 3,000
รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้   ตามแผนประกันภัย

ความรับผิดต่อภัยเพิ่มเติม

อุบัติเหตุส่วนบุคคล ต่อคน/จำนวนที่นั่งที่คุ้มครอง 100,000 (5 ที่นั่ง)
ค่ารักษาพยาบาล ต่อคน/จำนวนที่นั่งที่คุ้มครอง 100,000 (5 ที่นั่ง)
การประกันตัวผู้ขับขี่คดีอาญา ต่อครั้ง 300,000
* ค่าเสียหายส่วนแรก =  ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายส่วนแรก 3,000 บาท ทุกกรณียกเว้นเคลมจากรถชนรถ
เบี้ยประกันภัย
ทุนประกันภัย เบี้ยประกันภัย (รวมภาษีอากรสแตมป์) / บาท

100,000

8,999

200,000

9,999

300,000

10,999

400,000

11,999

500,000

12,999
เงื่อนไขการรับประกันภัย
 1. รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (รหัส 110) เฉพาะกลุ่ม 3,4, 5
 2. รถกระบะ / รถโดยสารส่วนบุคคล (รหัส 210) ยกเว้นรถตู้โดยสาร
 3. รถต้องจดทะเบียนส่วนบุคคลเท่านั้น (ไม่รับรถยนต์นิติบุคคล)
 4. ไม่รับประกันรถยนต์ที่ใช้รับจ้างหรือให้เช่า หรือรถที่ใช้ในการพาณิชย์
 5. คุ้มครอง 5 ที่นั่ง (รวมผู้ขับขี่)
 6. รับรถอายุไม่เกิน 12 ปี
 7. ไม่รับรถดัดแปลงสภาพ, รถกระบะที่มีการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม เช่น โครงหลังคา, โครงเหล็ก, ตู้ทึบ หรือมีวัตถุประสงค์ในการใช้บรรทุกหรือขนส่งสินค้า เป็นต้น
 8. มูลค่ารถยนต์ขณะเอาประกันภัยต้องไม่ต่ำกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัยตามแผนประกันภัยที่เลือก
 9. ไม่คุ้มครองอุปกรณ์เสริมอื่น ๆ ที่ไม่ใช่มาตรฐานโรงงาน
 10. ซ่อมอู่ประกันภัย
 11. ฟรี บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน MSIG Roadside Assistance 24 ชั่วโมงทั่วประเทศ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
 12. ไม่หักค่าเสื่อมหากเกิดความเสียหายจากการชนกันกับยานภาหนะทางบก สำหรับของเหลว เช่น น้ำมันเครื่อง สารหล่อลื่น สารหล่อเย็นของระบบแอร์

ดาวน์โหลด

ดูทั้งหมด ประกันภัยรถยนต์ ผลิตภัณฑ์