ประกันภัยรถยนต์ 3+ (Safe Guard 30D)

ประกันภัยรถยนต์ 3+ (Safe Guard 30D)

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

 • ให้คุ้มครองในระยะสั้น 30 วัน
 • คุ้มครองรถยนต์ที่เกิดจากรถชนรถ น้ำท่วม รวมถึงความรับผิดบุคคลภายนอก

คุณสมบัติหลัก

 • ระยะเวลาคุ้มครอง 30 วัน
 • เหมาะสำหรับคนใช้รถน้อย หรือใช้บางช่วงเวลา
 • มีให้เลือกถึง 6 แผน ทั้งแบบมีค่าเสียหายส่วนแรก และไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก

ไฮไลท์แผนความคุ้มครอง

- เหมาะสำหรับคนใช้รถน้อย หรือใช้บางช่วงเวลา

แผนความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง
ความคุ้มครอง บาท

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

 
บาดเจ็บ/เสียชีวิต 500,000  (ต่อคน)
10,000,000 (ต่อครั้ง)
ทรัพย์สินบุคคลภายนอก 1,000,000  (ต่อครั้ง)

ความรับผิดต่อภัยเพิ่มเติม

 
อุบัติเหตุส่วนบุคคล (5 ที่นั่ง) 50,000  (ต่อคน)
ค่ารักษาพยาบาล (5 ที่นั่ง) 50,000  (ต่อคน)
การประกันตัวผู้ขับขี่คดีอาญา 300,000  (ต่อครั้ง)
เบี้ยประกันภัย
ทุนประกันภัย
ชนกับยานพาหนะทางบก*, น้ำท่วม
มีค่าเสียหายส่วนแรก* ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก

100,000

1,260 1,365

200,000

1,428 1,532

300,000

1,575 1,743

 

* Excess = 2,000 : ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายส่วนแรก 2,000 บาท กรณีรถชนกับยานพาหนะทางบกและเป็นฝ่ายประมาทเท่านั้น

เงื่อนไขการรับประกันภัย
 • รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (110) / รถยนต์โดยสาร (210) ไม่เกิน 12 ที่นั่ง ยกเว้นรถตู้โดยสารทุกประเภท รถยนต์กระบะบรรทุก
 • รถต้องจดทะเบียนเป็นส่วนบุคคลเท่านั้น ยกเว้น รถยนต์ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
 • ไม่รับประกันภัยรถยนต์ยี่ห้อ Audi, BMW, Volk, Volvo, Chevrolet, Mercedes Benz, รถสปอร์ต, รถยนต์นำเข้า หรือแปลงสภาพ รถกระบะที่มีติดตั้งอุปกรณืเพิ่มเติม เช่น โครงหลังคา
 • มูลค่ารถยนต์ขณะที่เอาประกันภัย ต้องไม่ต่ำกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัยตามแผนประกันภัย
 • ไม่คุ้มครองอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ที่ไม่ใช่มาตรฐานของโรงงาน
 • ซ่อมอู่ประกัน
 • อัตราเบี้ยประกันภัยนี้เป็นประกันภัยพิเศษแบบ Fixed Rate (ส่วนลดเบี้ยประกันภัยในปีต่ออายุ เป็นไปตามเงื่อนไขการต่ออายุ)
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสภาพรถตามที่เห็นเหมาะสม
 • ฟรี ! MSIG Roadside Assistance 24 ชั่วโมง ทุกรหัสรถยนต์ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
 • ไม่หักค่าเสื่อมหากเกิดความเสียหายจากการชนกับยานพาหนะทางบก สำหรับของเหลว เช่น น้ำมันเครื่อง สารหล่อลื่น สารหล่อเย็นของระบบแอร์

ดาวน์โหลด

ดูทั้งหมด ประกันภัยรถยนต์ ผลิตภัณฑ์