ประกันภัยรถยนต์ 3+ (SafeGuard 30D)

ประกันภัยรถยนต์ 3+ (SafeGuard 30D)

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

 • ให้คุ้มครองในระยะสั้น 30 วัน
 • คุ้มครองรถที่เกิดจากรถชนรถ น้ำท่วม รวมถึงทรัพย์สินและการบาดเจ็บของบุคคลภายนอก

คุณสมบัติหลัก

 • - ระยะเวลาคุ้มครอง 30 วัน
 • เหมาะสำหรับคนใช้รถ้อย หรือใช้บางช่วงเวลา
 • มีให้เลือกถึง 6 แผน ทั้งแบบมีค่าเสียหายส่วนแรก และไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก

แผนความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง
ความคุ้มครอง บาท

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

บาดเจ็บ/เสียชีวิต ต่อคน 500,000
ต่อครั้ง 10,000,000
ทรัพย์สินบุคคลภายนอก ต่อครั้ง 1,000,000

ความรับผิดต่อภัยเพิ่มเติม

อุบัติเหตุส่วนบุคคล (5 ที่นั่ง) ต่อคน 50,000
ค่ารักษาพยาบาล (5 ที่นั่ง) ต่อคน 50,000
การประกันตัวผู้ขับขี่คดีอาญา ต่อครั้ง 300,000
เบี้ยประกันภัย
ทุนประกันภัย
ชนกับยานพาหนะทางบก*, น้ำท่วม
ค่าเสียหายส่วนแรก* No Excess

100,000

1,260 1,365

200,000

1,428 1,532

300,000

1,575 1,743
* ค่าเสียหายส่วนแรก = 2,000 :  ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายส่วนแรก 2,000 บาท กรณีรถชนกับยาพาหนะทางบกและเป็นฝ่ายประมาทเท่านั้น
เงื่อนไขการรับประกันภัย
 • รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (110) / รถยนต์โดยสาร (210) ไม่เกิน 12 ที่นั่ง ยกเว้นรถตู้โดยสารทุกประเภท รถยนต์กระบะบรรทุก
 • รถต้องจดทะเบียนเป็นส่วนบุคคลเท่านั้น ยกเว้น รถยนต์ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
 • ไม่รับประกันภัยรถยนต์ยี่ห้อ Audi, BMW, Volk, Volvo, รถสปอร์ต, รถยนต์นำเข้า หรือแปลงสภาพ รถกระบะที่มีติดตั้งอุปกรณืเพิ่มเติม เช่น โครงหลังคา
 • ไม่คุ้มครองอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ที่ไม่ใช่มาตรฐานของโรงงาน
 • อัตราเบี้ยประกันภัยนี้เป็นประกันภัยพิเศษแบบ Fixed Rate
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสภาพรถตามที่เห็นเหมาะสม

ดาวน์โหลด

ดูทั้งหมด ประกันภัยรถยนต์ ผลิตภัณฑ์