ประกันภัยรถยนต์เซฟการ์ด 3+ (Safe Guard 3+)

ประกันภัยรถยนต์เซฟการ์ด 3+ (Safe Guard 3+)

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

MSIG ประกันภัยรถยนต์ชั้น3+ ประกันรถชั้น3+ ประกันรถยนต์

 • คุ้มครองตัวรถกรณีรถชนรถ 
 • คุ้มครองรถเสียหายจากภัยน้ำท่วม
 • คุ้มครองชีวิต บาดเจ็บ ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก
 • เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 6,000 บาท

คุณสมบัติหลัก

 • ทุนประกันภัยสูงสุด 300,000 บาท
 • มีแผนประกันภัยให้เลือกทั้งแผน Safe Guard Standard และ แผน Safe Guard Mini
 • เลือกได้ทั้งแบบที่มีค่าเสียหายส่วนแรก และไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก
 • ซ่อมอู่ประกัน

ไฮไลท์แผนความคุ้มครอง

 • ฟรี! บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน MSIG Roadside Assistance 24 ชั่วโมง ทั่วประเทศ (ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด)
 • มีทุนประกันภัยหลากหลายให้เลือกซื้อตามความต้องการ 
 • คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย อนามัยของบุคคลภายนอก 10 ล้านบาทต่อครั้ง 

แผนความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง
ความคุ้มครอง MSIG Safe Guard
(Standard)
MSIG Safe Guard
(Mini)

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

ต่อชีวิต ร่างกาย อนามัย
500,000 บาท/คน 500,000 บาท/คน
10,000,000 บาท/ครั้ง 10,000,000 บาท/ครั้ง
ทรัพย์สิน 1,000,000 บาท/ครั้ง 1,000,000 บาท/ครั้ง

ความคุ้มครองต่อภัยเพิ่มเติม

อุบัติเหตุส่วนบุคคล (5 ที่นั่ง)

200,000 บาท/คน

100,000 บาท/คน
ค่ารักษาพยาบาล (5 ที่นั่ง) 200,000 บาท/คน 100,000 บาท/คน
ประกันตัวผู้ขับขี่ 300,000 บาท/ครั้ง 300,000 บาท/ครั้ง
เบี้ยประกันภัย
ทุนประกันภัย
ชนกับยานพาหนะทางบก*, น้ำท่วม
Safe Guard Standard
PLAN Excess* PLAN No Excess
100,000 Safe 1 6,500 Safe 4 7,500
200,000 Safe 2 7,500 Safe 5 8,500
300,000 Safe 3 8,500 Safe 6 9,500
เงื่อนไขการต่ออายุ กรณีลูกค้าประวัติดี ลดเบี้ยสูงสุด 500 บาท

 

ทุนประกันภัย
ชนกับยานพาหนะทางบก*, น้ำท่วม
Safe Guard Mini
PLAN Excess* PLAN No Excess
100,000 Safe 1 6,000 Safe 4 6,500
200,000 Safe 2 6,800 Safe 5 7,300
300,000 Safe 3 7,500 Safe 6 8,300

* Excess = 2,000 : ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายส่วนแรก 2,000 บาท กรณีรถชนกับยานพาหนะทางบกและเป็นฝ่ายประมาทเท่านั้น

หมายเหตุ: เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร (ยังไม่รวม พ.ร.บ.)

เงื่อนไขการรับประกันภัย
 • อัตราเบี้ยประกันภัยนี้รวมส่วนลดกล้อง CCTV เรียบร้อยแล้ว
 • รถยนต์นั่งหรือรถยนต์กระบะบรรทุกจดทะเบียนและใช้ส่วนบุคคลเท่านั้น (ไม่ใช้รับจ้างหรือใช้เช่า)
 • ยกเว้นรถยนต์ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
 • ไม่รับประกันภัยรถยนต์ยี่ห้อ Audi, BMW, Volk, Volvo, รถ Sport, Chevrolet, รถยนต์ยี่ห้อ/รุ่น ที่นำเข้า, รถดัดแปลงสภาพ, รถกระบะที่มีการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม เช่น โครงเหล็กหรือหลังคา หรือมีวัตถุประสงค์ในการใช้บรรทุกหรือขนส่งสินค้า เป็นต้น
 • รถยนต์ยี่ห้อ Benz รับประกันภัยเฉพาะแผน Safe 3, 4, 5, 6 เท่านั้น (เฉพาะ แผน Standard, Mini) และยี่ห้อ Benz จะไม่รับรุ่นที่เป็นรถ Sport หรือนำเข้า ทุกรุ่น
 • มูลค่ารถยนต์ขณะที่เอาประกันภัย ต้องไม่ต่ำกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัยตามแผนประกันภัย
 • ไม่คุ้มครองอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ที่ไม่ใช่มาตรฐานโรงงาน
 • ซ่อมอู่ประกัน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสภาพรถยนต์ตามที่เห็นเหมาะสม
 • ฟรี! บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน MSIG Roadside Assistance 24 ชั่วโมง ทั่วประเทศ (ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด)
 • ไม่หักค่าเสื่อมหากเกิดความเสียหายจากการชนกับยานพาหนะทางบก สำหรับของเหลว เช่น น้ำมันเครื่อง สารหล่อลื่น สารหล่อเย็นของระบบแอร์

ดาวน์โหลด

ดูทั้งหมด ประกันภัยรถยนต์ ผลิตภัณฑ์