ประกันรถยนต์ 2+ (Safe Guard 2+)

ประกันรถยนต์ 2+ (Safe Guard 2+)

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

MSIG ประกันภัยรถยนต์ชั้น2+ ประกันรถชั้น2+ ประกันรถยนต์

 • ปกป้องรถของคุณจากกรถชนรถ 
 • คุ้มครองรถหาย ไฟไหม้ น้ำท่วม
 • คุ้มครองชีวิต บาดเจ็บ ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

คุณสมบัติหลัก

 • ให้ความคุ้มครองรถเสียหาย รถถูกขโมย และไฟไหม้สูงสุด 300,000 บาท
 • มีแผนประกันภัยรถยนต์ให้เลือกทั้งแผน Safe Guard Standard และ แผน Safe Guard Mini  เบี้ยเริ่มต้น 6,900 บาท
 • เลือกได้ทั้งแบบที่มีค่าเสียหายส่วนแรก และไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก

ไฮไลท์แผนความคุ้มครอง

 • ฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน MSIG Roadside Assistance 24 ชั่วโมง ทั่วประเทศ(ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด)
 • มีทุนประกันให้เลือกซื้อหลากหลาย
 • วงเงินคุ้มครองความรับผิดต่อชีวิตร่างกายบุคคลภายนอก 10 ล้านบาทต่อครั้ง

แผนความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง
ความคุ้มครอง MSIG Safe Guard
(Standard)
MSIG Safe Guard
(Mini)

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

ต่อชีวิต ร่างกาย อนามัย
500,000 บาท/คน 500,000 บาท/คน
10,000,000 บาท/ครั้ง 10,000,000 บาท/ครั้ง
ทรัพย์สิน 1,000,000 บาท/ครั้ง 1,000,000 บาท/ครั้ง

ความคุ้มครองต่อภัยเพิ่มเติม

อุบัติเหตุส่วนบุคคล (5 ที่นั่ง)

100,000 บาท/คน

50,000 บาท/คน
ค่ารักษาพยาบาล (5 ที่นั่ง) 100,000 บาท/คน 50,000 บาท/คน
ประกันตัวผู้ขับขี่ 300,000 บาท/ครั้ง 300,000 บาท/ครั้ง
เบี้ยประกันภัย
ทุนประกันภัย
ชนกับยานพาหนะทางบก*, น้ำท่วม,
สูญหาย (ทั้งคัน), ไฟไหม้
Safe Guard Standard
PLAN Excess* PLAN No Excess
100,000 Safe 1 7,000 Safe 4 7,900
200,000 Safe 2 8,000 Safe 5 8,900
300,000 Safe 3 9,000 Safe 6 9,900
เงื่อนไขการต่ออายุ ถ้า LR ต่ำกว่า 50% ลดเบี้ยสูงสุด 500 บาท

 

ทุนประกันภัย
ชนกับยานพาหนะทางบก*, น้ำท่วม,
สูญหาย (ทั้งคัน), ไฟไหม้
Safe Guard Mini
PLAN Excess* PLAN No Excess
100,000 Safe 1 6,900 Safe 4 7,200
200,000 Safe 2 7,300 Safe 5 8,200
300,000 Safe 3 8,500 Safe 6 8,800
เงื่อนไขการต่ออายุ ถ้า LR ต่ำกว่า 50% ไม่มีส่วนลดเบี้ยปีต่ออายุ

* Excess = 2,000 : ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายส่วนแรก 2,000 บาท กรณีรถชนกับยานพาหนะทางบกและเป็นฝ่ายประมาทเท่านั้น

หมายเหตุ: เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร (ยังไม่รวม พ.ร.บ.)

เงื่อนไขการรับประกันภัย
 • รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (110) / รถยนต์โดยสาร (210) ไม่เกิน 12 ที่นั่ง ยกเว้นรถตู้โดยสารทุกประเภท รถยนต์กระบะบรรทุก (320) น้ำหนัดบรรทุกรวมไม่เกิน 4 ตัน 
 • รถต้องจดทะเบียนเป็นส่วนบุคคลเท่านั้น (ไม่รับรถยนต์ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล)
 • ไม่รับประกันภัยรถยนต์ยี่ห้อ Audi, BMW, Volk, Volvo, รถ Sport, Chevrolet, รถยนต์ยี่ห้อ/รุ่น ที่นำเข้า, รถดัดแปลงสภาพ, รถกระบะที่มีการติดตั้งอุปกรณืเพิ่มเติม เช่น โครงเหล็กหรือหลังคา หรือมีวีตถุประสงค์ในการใช้บรรทุกหรือขนส่งสินค้า เป็นต้น
 • รถยนต์ยี่ห้อ Mercedes Benz รับประกันภัยเฉพาะแผน Safe 3, 4, 5, 6 เท่านั้น (เแพาะแผน Standard, Mini) และจะไม่รับรถรุ่นที่เป็นรถ Sport หรือนำเข้าทุกรุ่น
 • มูลค่ารถยนต์ขณะที่เอาประกันภัย ต้องไม่ต่ำกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัยตามแผนประกันภัย
 • ไม่คุ้มครองอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ที่ไม่ใช่มาตรฐานของโรงงาน
 • ซ่อมอู่ประกัน
 • อัตราเบี้ยประกันภัยนี้เป็นประกันภัยพิเศษแบบ Fixed Rate (ส่วนลดเบี้ยประกันภัยในปีต่ออายุ เป็นไปตามเงื่อนไขการต่ออายุ)
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสภาพรถตามที่เห็นเหมาะสม
 • ฟรี MSIG Roadside Assistance 24 ชั่วโมง ทุกรหัสรถยนต์ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
 • ไม่หักค่าเสื่อมหากเกิดความเสียหายจากการชนกับยานพาหนะทางบก สำหรับของเหลว เช่น น้ำมันเครื่อง สารหล่อลื่น สารหล่อเย็นของระบบแอร์

ดาวน์โหลด

ดูทั้งหมด ประกันภัยรถยนต์ ผลิตภัณฑ์