ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

 • คุ้มครองรถหายจากการโจรกรรม
 • คุ้มครองไฟไหม้
 • คุ้มครองการบาดเจ็บร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

คุณสมบัติหลัก

 • ซ่อมอู่ประกัน
 • เบี้ยประกันสุดคุ้ม เริ่มต้นเพียง 3,099 บาท
 • ระบุทุนประกันภัย สำหรับรถยนต์สูญหายไฟไหม้

ไฮไลท์แผนความคุ้มครอง

 • คุ้มครองความเสียหายของรถจากไฟไหม้ลูกโจรกรรม สูงสุด 100,000 บาท

แผนความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง
ความคุ้มครอง รถยนต์นั่งส่วนบุคคล
(ไม่เกิน 7 ที่นั่ง)
รถยนต์โดยสารส่วนบุคคล
(ไม่เกิน 12 ที่นั่ง )
รถกระบะบรรทุก
(น้ำหนักไม่เกิน 4 ตัน)
ต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยบุคคลภายนอก

 

500,000

บาท/คน

 

500,000

บาท/คน

 

500,000

บาท/คน

 

10,000,000

บาท/ครั้ง

10,000,000

บาท/ครั้ง

10,000,000

บาท/ครั้ง

ต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก

1,500,000

บาท/ครั้ง

600,000

บาท/ครั้ง

1,500,000

บาท/ครั้ง

ความคุ้มครองเอกสารแนบท้าย
 

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล 

 

 

ค่ารักษาพยาบาล 

 

 

การประกันภัยผู้ขับขี่

 

100,000

(7 ที่นั่ง) บาท/คน

 

100,000

(7 ที่นั่ง) บาท/คน

 

200,000 

บาท/ครั้ง

 

100,000

(5  ที่นั่ง) บาท/คน

 

100,000

(5  ที่นั่ง) บาท/คน

 

200,000

 บาท/ครั้ง

 

100,000

(3  ที่นั่ง) บาท/คน

 

100,000

(3  ที่นั่ง) บาท/คน

 

200,000 

บาท/ครั้ง

เบี้ยประกันภัย
  เบี้ยรวมภาษีอากร
ทุนประกันภัย รถยนต์สูญหาย/ ไฟไหม้ (ต่อครั้ง)  รถยนต์นั่งส่วนบุคคล
(ไม่เกิน 7 ที่นั่ง)
รถยนต์โดยสารส่วนบุคคล
(ไม่เกิน 12 ที่นั่ง )
รถกระบะบรรทุก
(น้ำหนักไม่เกิน 4 ตัน)

500,000

3,099

4,999

4,299

100,000 3,599 5,499

4,649

150,000 3,799 5,929

4,849

200,000 3,999 6,179

5,049

250,000 4,199 6,429

5,249

300,000 4,399 6,679

5,450

350,000 4,599 6,929

5,649

400,000 4,799 7,179

5,849

450,000 4,999 7,429

6,049

500,000 5,199 7,679

6,249

หมายเหตุ: ค่าเบี้ยประกันภัยรวมอากร ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ชำระ

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย
 • อัตราเบี้ยนี้ มีส่วนลด CCTV แล้ว
 • รับประกันสำหรับ อายุรถไม่เกิน 20 ปี
 • สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (110) / รถยนต์โดยสาร (210) ไม่เกิน 12 ที่นั่ง ยกเว้นรถตู้โดยสารทุกประเภท / รถยนต์กระบะบรรทุก (320) น้ำหนักบรรทุกรวมไม่เกิน 4 ตัน
 • รถต้องจดทะเบียนเป็นส่วนบุคคลเท่านั้น (ไม่รับรถยนต์ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล)
 • ไม่คุ้มครองอุปกรณ์เสริมอื่นๆที่ไม่ใช่มาตรฐานโรงงาน
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสภาพรถตามที่เห็นควรเหมาะสม
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาต่ออายุตามเงื่อนไขของบริษัท
 • มีผลตั้งแต่ 19 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลียนแปลง
ดูทั้งหมด ประกันภัยรถยนต์ ผลิตภัณฑ์