ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

 • คุ้มครองรถหายจากการโจรกรรม
 • คุ้มครองไฟไหม้
 • คุ้มครองการบาดเจ็บร่างกายและทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

คุณสมบัติหลัก

 • ซ่อมอู่ประกัน
 • เบี้ยประกันสุดคุ้ม เริ่มต้นเพียง 3,000 บาท
 • ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินบุคคลภายนอก 600,000 บาท

ไฮไลท์แผนความคุ้มครอง

 • คุ้มครองความเสียหายของรถจากไฟไหม้ลูกโจรกรรม สูงสุด 100,000 บาท

แผนความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง
ความคุ้มครอง รถยนต์นั่งส่วนบุคคล
(ไม่เกิน 7 ที่นั่ง)
รถยนต์โดยสารส่วนบุคคล
(ไม่เกิน 12 ที่นั่ง )
รถกระบะบรรทุก
(น้ำหนักไม่เกิน 4 ตัน)
รถยนต์สูญหาย / ไฟไหม้

 

50,000 บาท/ครั้ง

 

100,000 บาท/ครั้ง

 

50,000 บาท/ครั้ง

 

100,000 บาท/ครั้ง

 

50,000 บาท/ครั้ง

 

100,000 บาท/ครั้ง

ความรับผิดต่อชีวิต ร่างกายบุคคลภายนอก

300,000 บาท/คน

10,000,000 บาท/ครั้ง

300,000 บาท/คน

10,000,000 บาท/ครั้ง

300,000 บาท/คน

10,000,000 บาท/ครั้ง

300,000 บาท/คน

10,000,000 บาท/ครั้ง

300,000 บาท/คน

10,000,000 บาท/ครั้ง

300,000 บาท/คน

10,000,000 บาท/ครั้ง

ความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก
600,000 บาท/ครั้ง 600,000 บาท/ครั้ง 600,000 บาท/ครั้ง 600,000 บาท/ครั้ง 600,000 บาท/ครั้ง 600,000 บาท/ครั้ง
ความคุ้มครองเพิ่มเติม

อุบัติเหตุส่วนบุคคล (ที่นั่ง)

ค่ารักษาพยาบาล (ที่นั่ง)

การประกันตัวผู้ขับขี่

100,000 (5) บาท/คน

100,000 (5) บาท/คน

200,000 บาท/ครั้ง

100,000 (5) บาท/คน

100,000 (5) บาท/คน

200,000 บาท/ครั้ง

100,000 (3) บาท/คน

100,000 (3) บาท/คน

200,000 บาท/ครั้ง

100,000 (3) บาท/คน

100,000 (3) บาท/คน

200,000 บาท/ครั้ง

100,000 (3) บาท/คน

100,000 (3) บาท/คน

200,000 บาท/ครั้ง

100,000 (3) บาท/คน

100,000 (3) บาท/คน

200,000 บาท/ครั้ง

เบี้ยประกันภัย
เบี้ยประกันภัย รถยนต์นั่งส่วนบุคคล
(ไม่เกิน 7 ที่นั่ง)
รถยนต์โดยสารส่วนบุคคล
(ไม่เกิน 12 ที่นั่ง )
รถกระบะบรรทุก
(น้ำหนักไม่เกิน 4 ตัน)
เบี้ยประกันภัยที่ต้องชำระต่อปี (บาท)
(รวมภาษีอากร ยังไม่รวม พ.ร.บ.)

 

3,000 บาท

 

3,500 บาท

 

3,500 บาท

 

4,000 บาท

 

3,500 บาท

 

4,000 บาท

เงื่อนไขการรับประกันภัย
 • เฉพาะรถเก๋ง, รถโดยสาร, รถกระบะไม่เกิน 4 ตัน ซึ่งจดทะเบียนส่วนบุคคลเท่านั้นไม่รับรถยนต์ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
 • รับประกันภัยอายุรถไม่เกิน 20 ปี
 • ไม่คุ้มครองอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ที่ไม่ใช่มาตรฐานของโรงงาน
 • อัตราเบี้ยประกันภัยนี้เป็นประกันภัยพิเศษแบบ Fixed Rate
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสภาพรถตามที่เห็นเหมาะสม
ดูทั้งหมด ประกันภัยรถยนต์ ผลิตภัณฑ์