ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3

 • ความคุ้มครองชีวิต และรถของคู่กรณีที่เป็นฝ่ายถูก
 • พร้อมค่ารักษาพยาบาลผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร

คุณสมบัติหลัก

 • เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 1,950 บาท
 • คุ้มครองรถคู่กรณี
 • ค่ารักษาพยาบาลทั้งผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร 50,000 บาท
 • ให้ความคุ้มครองการประกันตัวขับขี่ 100,000 บาท

ไฮไลท์แผนความคุ้มครอง

 • ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล และทุพพลภาพถาวร สูงสุด 100,000 บาท

แผนความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง
ความคุ้มครอง  

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

บาดเจ็บ/เสียชีวิต

 

 

500,000 บาท / คน

10,000,000 บาท / ครั้ง

 

ทรัพย์สินบุคคลภายนอก

600,000 บาท / ครั้ง
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
 
 

110

ทุกขนาดซีซี 
(ไม่เกิน 7 ที่นั่ง)

120

ทุกขนาดซีซี 
(ไม่เกิน 7 ที่นั่ง)

210 

(ไม่เกิน   20 ที่นั่ง)

320 

(ไม่เกิน 4 ตัน)

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล (ต่อคน)

100,000

 

100,000 100,000 100,000
ค่ารักษาพยาบาล (ต่อคน) 50,000 50,000 50,000 50,000

การประกันภัยผู้ขับขี่ (ต่อครั้ง)

100,000

100,000 

100,000 100,000
เบี้ยประกันภัย
 

110

ทุกขนาดซีซี 
(ไม่เกิน 7 ที่นั่ง)

120

ทุกขนาดซีซี 
(ไม่เกิน 7 ที่นั่ง)

210 

(ไม่เกิน   20 ที่นั่ง)

320 

(ไม่เกิน 4 ตัน)

เบี้ยรวมภาษีอากร

(ต่อปี) 

1,950

2,850

3,550 3,150
เงื่อนการรับประกันภัย
 • สำหรับรถยนต์นั่ง (รหัส 110, 120) / รถยนต์โดยสารส่วนบุคคล (รหัส 210) ไม่เกิน 20 ที่นั่ง / รถยนต์กระบะบรรทุก (รหัส 320) น้ำหนักบรรทุกรวมไม่เกิน 4 ตัน
 • รถจดทะเบียนเป็นส่วนบุคคล หรือ นิติบุคคล
 • ไม่รับรถที่ใช้เพื่อรับจ้าง หรือให้เช่า
 • รับประกันสำหรับ อายุรถไม่เกิน 25 ปี
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาต่ออายุตามเงื่อนไขของบริษัท
 • ไม่รับโอนส่วนลดประวัติดีทุกกรณี
 • มีผลตั้งแต่ 19 ตุลาคม 2563 เป็นต้นไปจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง
ดูทั้งหมด ประกันภัยรถยนต์ ผลิตภัณฑ์