ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 3

ประกันภัยรถยนต์ ชั้น 3

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

  • ความคุ้มครองชีวิต และรถของคู่กรณีที่เป็นฝ่ายถูก
  • พร้อมค่ารักษาพยาบาลผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร

คุณสมบัติหลัก

  • เบี้ยประกันภัยเริ่มต้น 1,950 บาท
  • คุ้มครองรถคู่กรณี
  • ค่ารักษาพยาบาลทั้งผู้ขับขี่ และผู้โดยสาร 50,000 บาท
  • ให้ความคุ้มครองการประกันตัวขับขี่ 100,000 บาท

ไฮไลท์แผนความคุ้มครอง

  • ให้ความคุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคล และทุพพลภาพถาวร สูงสุด 100,000 บาท

แผนความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง
ความคุ้มครอง  

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

บาดเจ็บ/เสียชีวิต

 

 

500,000 บาท / คน

10,000,000 บาท / ครั้ง

 

ทรัพย์สินบุคคลภายนอก

600,000 บาท / ครั้ง
ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้าย
 
 

110

ทุกขนาดซีซี 
(ไม่เกิน 7 ที่นั่ง)

120

ทุกขนาดซีซี 
(ไม่เกิน 7 ที่นั่ง)

210 

(ไม่เกิน   20 ที่นั่ง)

320 

(ไม่เกิน 4 ตัน)

ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล

100,000

 

100,000 100,000 100,000
ค่ารักษาพยาบาล 50,000 50,000 50,000 50,000

การประกันภัยผู้ขับขี่

100,000

100,000 

100,000 100,000
เบี้ยประกันภัย
 

110

ทุกขนาดซีซี 
(ไม่เกิน 7 ที่นั่ง)

120

ทุกขนาดซีซี 
(ไม่เกิน 7 ที่นั่ง)

210 

(ไม่เกิน   20 ที่นั่ง)

320 

(ไม่เกิน 4 ตัน)

เบี้ยรวมภาษีอากร

(ต่อปี) 

1,950

2,850

3,550 3,150
เงื่อนการรับประกันภัย
  • รับประกันสำหรับ อายุรถไม่เกิน 25 ปี
  • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาต่ออายุตามเงื่อนไขของบริษัท
  • ไม่รับโอนส่วนลดประวัติดีทุกกรณี

ดาวน์โหลด

ดูทั้งหมด ประกันภัยรถยนต์ ผลิตภัณฑ์