ประกันภัยรถยนต์ตามคน ประเภท 3

ประกันภัยรถยนต์ตามคน ประเภท 3

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

 • เป็นประกันภัยรถยนต์รูปแบบใหม่ที่มีความคุ้มครองเหมือนประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3
 • คุ้มครองรถยนต์ทุกคันที่ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ขับขี่ ซึ่งเป็นรถ 4 ล้อที่จดทะเบียนถูกต้องกับกรมการขนส่งทางบกและเดินด้วยกำลังเครื่องยนต์โดยใช้พลังงานเชื้อเพลิง เช่น น้ำมัน ก๊าซ หรือกำลังไฟฟ้าเท่านั้น แต่ไม่แล่นไปบนราง และไม่ใช่รถยนต์ที่ระบุไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย
 • ความคุ้มครองติดตามไปกับผู้ขับขี่ภายใต้เงื่อนไขของกรมธรรม์
 • กรมธรรม์เดียวคุ้มครองรถยนต์ได้หลายคัน

คุณสมบัติหลัก

 • ความคุ้มครองเหมือนประเภท 3
 • ความคุ้มครองติดตามไปกับผู้ขับขี่
 • คุ้มครองรถยนต์ทุกคันที่ขับขี่*
 • ซื้อง่าย เพียงแค่มีใบขับขี่รถยนต์ที่ถูกต้องตามกฏหมาย

          *ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

ไฮไลท์แผนความคุ้มครอง

 • เบี้ยประกันภัยเพียง 2,890 บาท
 • คุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

แผนความคุ้มครอง

แผนความคุ้มครอง
ความคุ้มครอง วงเงินความคุ้มครอง (บาท)
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก ต่อชีวิต ร่างกาย อนามัย / คน 500,000
ต่อชีวิต ร่างกาย อนามัย / ครั้ง 10,000,000
ต่อทรัพย์สิน / ครั้ง 1,000,000
ความคุ้มครองต่อภัยเพิ่มเติม อุบัติเหตุส่วนบุคคล (5 ที่นั่ง) / คน 100,000 
ค่ารักษาพยาบาล (5 ที่นั่ง) / คน  100,000 
ประกันตัวผู้ขับขี่ / ครั้ง 300,000
ทุนประกันภัย รถชนรถที่ระบุคู่กรณีได้ ไม่คุ้มครอง
ค่าเสียหายส่วนแรก  ไม่มี
ระยะเวลาคุ้มครอง 1 ปี
เบี้ยรวมภาษีอากร 2,890
เงื่อนไขการรับประกันภัย

1.คุ้มครองความรับผิดจากรถยนต์ทุกคันที่ผู้เอาประกันภัยเป็นผู้ขับขี่ โดยมีเงื่อนไข ดังนี้

 • คุ้มครองรถยนต์ใดๆ ที่จดทะเบียนเป็นรถยนต์นั่งส่วนบุคคล รวมถึงรถยนต์นั่งส่วนบุคคลที่นั่งไม่เกิน 12 ที่นั่ง และรถยนต์บรรทุกส่วนบุคคลที่มีน้ำหนักรวมบรรทุกไม่เกิน 4 ตัน
 • ไม่คุ้มครองการขับขี่รถยนต์เพื่อการพาณิชย์หรือรับจ้าง หรือไม่ใช่วัตถุประสงค์เพื่อการใช้ส่วนบุคคล
 • ไม่คุ้มครองการเช่ารถขับ หรือการขับขี่ Test Drive

2. ผู้เอาประกันภัยต้องมีใบอนุญาตขับขี่ที่ยังมีผลบังคับใช้อยู่ ไม่ถูกเพิกถอน

3. กรณีไม่มีความเสียหาย มีประวัติดีในปีต่ออายุตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

4. ลักษณะการขับรถของตนเองหรือบุคคลอื่นที่ไม่เข้าเงื่อนไขการรับประกันภัยรถยนต์แบบติดตามตัวผู้ขับขี่ (Drive Any Car)

 • อาชีพพนักงานขับรถ เช่น ขับรถรับ-ส่งพนักงาน/นักเรียน/นักท่องเที่ยว/ผู้โดยสาร/สินค้า/อาหาร
 • การขับรถเพื่อวัตถุประสงค์ในการประกอบธุรกิจ เช่น อู่ซ่อมรถยนต์, ศูนย์จำหน่าย/ซ่อมรถยนต์, เต็นท์ขายรถยนต์ Used Car, โรงเรียนสอนขับรถยนต์, คาร์แคร์, ศูนย์ให้บริการรถยนต์ครบวงจร
 • การรับ-ส่งรถยนต์
 • การจอดรถยนต์แทนลูกค้า (Chauffeur / Valet Parking)
 • พนักงานรับจ้างขับรถยนต์ ในกรณีที่เจ้าของรถไม่สามารถขับขี่รถคันนั้นเองได้ เช่น ดื่มสุรา ป่วย เป็นต้น

5. พิเศษ! บริการช่วยเหลือฉุกเฉินบนท้องถนน MSIG Roadside Assistance 24 ชั่วโมงทั่วประเทศ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด

ดูทั้งหมด ประกันภัยรถยนต์ ผลิตภัณฑ์