ประกันภัยการเดินทางให้ความคุ้มครองไวรัสโคโรน่า (COVID-19)

Frequently Asked Questions
หมดกังวัลเรื่องเจ็บป่วย เราให้ความคุ้มครองค่ารักษาพยาบาลที่เกิดขึ้นระหว่างเดินทางในต่างประเทศ รวมถึง ไวรัสโคโรน่า (COVID-19) H5N1 H1N1 และ SARS

info graphic

faq