การประกันภัยสำหรับความเสี่ยงภัยจากเครื่องจักรหยุดชะงัก

การประกันภัยสำหรับความเสี่ยงภัยจากเครื่องจักรหยุดชะงัก

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

  • ให้ความคุ้มครองสำหรับความขัดข้องทางไฟฟ้าและทางกลไกของเครื่องจักร

คุณสมบัติหลัก

  • คุ้มครองความสูญเสียทางกายภาพโดยฉับพลันและคาดการณ์ไม่ได้ที่เกิดขึ้นในระหว่างที่เครื่องจักรกำลังปฏิบัติงานหรือหยุดพัก ระหว่างการถอดรื้อ การเคลื่อนย้าย 
  • ความคุ้มครองและเบี้ยประกันภัยสามารถปรับเปลี่ยนตามความต้องการได้

แผนความคุ้มครอง

รายละเอียดติดต่อ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสนใจผลิตภัณฑ์ :

ติดต่อสอบถามผ่านเว็บ คลิกที่นี่

ศูนย์บริการลูกค้า เอ็ม เอส ไอ จี
โทร: 0 2007 9067
จันทร์-ศุกร์ (8.30 น. – 21.00 น.), วันเสาร์ (9.30 น. - 18.00 น.)
(ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ดูทั้งหมด ประกันภัยวิศวกรรม ผลิตภัณฑ์