ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ

ประกันภัยสินค้าที่ขนส่งภายในประเทศ

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

MSIG ประกันขนส่งสินค้าในประเทศ ประกันขนส่งสินค้าภายในประเทศ ประกันขนส่งสินค้า Inland transit

  • ให้ความคุ้มครองสินค้าระหว่างการขนส่งในประเทศซึ่งผู้เอาประกันภัยมีส่วนได้ส่วนเสียจากความสูญเสียหรือเสียหายระหว่างการขนส่งภายในราชอาณาจักรไทย ไม่ว่าจะเป็นการขนส่งโดยตัวท่านเอง หรือขนส่งโดยผู้รับขนส่งมืออาชีพ
  • กรมธรรม์รายปีที่มีการเรียกเก็บเบี้ยประกันภัยขั้นต่ำและมีเงื่อนไขว่าจะปรับปรุงเบี้ยประกันภัยโดยคิดจากมูลค่าการขนส่งรายปีที่แท้จริงเมื่อสิ้นปีกรมธรรม์
  • การแจ้งจำนวนเที่ยวการขนอาจจะไม่จำเป็น

คุณสมบัติหลัก

  • มีความยืดหยุ่นในการรับประกันภัย สามารถออกแบบความคุ้มครองให้เหมาะสมกับธุรกิจ
  • มีเจ้าหน้าที่บริการให้คำปรึกษา
  • มีพันธมิตรเครือข่ายบริษัทสำรวจภัย รวมถึง Settling Agents ทั่วโลก ภายใต้ความร่วมมือของกลุ่ม MS & AD Group ในการอำนวยความสะดวกให้กับธุรกิจของคุณ

แผนความคุ้มครอง

ข้อยกเว้นหลัก
  1. การรั่วไหลตามปกติ การที่น้ำหนักหรือปริมาณสูญหายไปตามปกติของสินค้า
  2. ความสูญเสีย เสียหาย หรือ ค่าใช้จ่าย ที่มีสาเหตุมาจากการตระเตรียมหรือการหีบห่อสินค้าอย่างไม่เพียงพอ หรือ ไม่เหมาะสม
  3. ความสูญเสีย เสียหาย หรือ ค่าใช้จ่ายที่มีสาเหตุมาจากการเสื่อมสภาพในตัวเองหรือสภาพแห่งสินค้านั้นเอง
รายละเอียดติดต่อ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสนใจผลิตภัณฑ์ :

ติดต่อสอบถามผ่านเว็บ คลิกที่นี่
ศูนย์บริการลูกค้า เอ็ม เอส ไอ จี
โทร: 0 2007 9067
จันทร์-ศุกร์ (8.30 น. – 21.00 น.), วันเสาร์ (9.30 น. - 18.00 น.)
(ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
 

ดาวน์โหลด

ดูทั้งหมด ประกันภัยทางทะเลและการขนส่งสินค้า ผลิตภัณฑ์