การประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิด

การประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิด

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

  • ให้ความคุ้มครองสำหรับทรัพย์สิน ทั้งในเชิงพาณิชย์หรืออุตสาหกรรม จากความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยเฉียบพลันและคาดการณ์ไม่ได้ต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยอันเกิดจากภัยต่างๆที่มิได้มีการระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์

คุณสมบัติหลัก

  • ให้ความคุ้มครองครอบคลุมสำหรับความเสี่ยงภัยทุกชนิด 
  • ความคุ้มครองและเบี้ยประกันภัยสามารถปรับเปลี่ยนตามความต้องการได้'

แผนความคุ้มครอง

รายละเอียดติดต่อ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสนใจผลิตภัณฑ์ :

ติดต่อสอบถามผ่านเว็บ คลิกที่นี่

ศูนย์บริการลูกค้า เอ็ม เอส ไอ จี
โทร: 0 2007 9067
จันทร์-ศุกร์ (8.30 น. – 21.00 น.), วันเสาร์ (9.30 น. - 18.00 น.)
(ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ดูทั้งหมด ประกันภัยทรัพย์สิน ผลิตภัณฑ์