ประกันภัยการเดินทางแบบกลุ่ม

ประกันภัยการเดินทางแบบกลุ่ม

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

MSIG ประกันเดินทางแบบกลุ่ม ประกันเดินทางสำหรับหมู่คณะ ประกันเดินทางกลุ่มทัวร์

  • เหมาะสำหรับผู้ประกอบการ ที่จัดให้พนักงานหรือสมาชิกในกลุ่ม เดินทางไปเพื่อทำงาน หรือท่องเที่ยว ได้อย่างอุ่นใจ ด้วยสวัสดิการที่ครอบคลุม

คุณสมบัติหลัก

  • อายุ 1-75 ปีบริบูรณ์
  • มีค่ารักษาพยาบาลจากอุบัติเหตุสูงสุด 100,000 บาท
  • เบี้ยประกันภัยขั้นต่ำ 200 บาทต่อกรมธรรม์
  • ให้ความคุ้มครองการเดินทางภายในประเทศไทย

ไฮไลท์แผนความคุ้มครอง

  • คุ้มครองค่ารักษาพยาบาลทั้งอุบัติเหตุ สูงสุด 100,000 บาท
  • ให้ความคุ้มครองผลประโยชน์การเสียชีวิต สูญเสียอวัยวะ สายตา หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงจากอุบัติเหตุ สูงสุด 1,000,000 บาท

แผนความคุ้มครอง

รายละเอียดติดต่อ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสนใจผลิตภัณฑ์ :

ติดต่อสอบถามผ่านเว็บ คลิกที่นี่

ศูนย์บริการลูกค้า เอ็ม เอส ไอ จี
โทร: 0 2007 9067
จันทร์-ศุกร์ (8.30 น. – 21.00 น.), วันเสาร์ (9.30 น. - 18.00 น.)
(ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ดูทั้งหมด ประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่ม ผลิตภัณฑ์