ประกันอัคคีภัยและภัยเพิ่ม

ประกันอัคคีภัยและภัยเพิ่ม

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

MSIG ประกันอัคคีภัยธุรกิจ ประกันความเสียหายอัคคีภัย ประกันธุรกิจ

  • ให้ความคุ้มครองความเสียหายจากอัคคีภัยและภัยเพิ่มอื่นๆ เช่น ภัยระเบิด ภัยเนื่องจากน้ำ ภัยจากการเฉี่ยวและหรือการชนของยานพาหนะ และภัยธรรมชาติ

คุณสมบัติหลัก

  • ให้ความคุ้มครองภัยต่างๆ ไม่ว่าจะเป็น ฟ้าผ่า ภัยอากาศยาน ภัยจลาจล ภัยน้ำท่วม และภัยการกระทำโดยเจตนาร้าย
  • ความคุ้มครองและบี้ยประกันภัยสามารถปรับเปลี่ยนตามความต้องการได้

แผนความคุ้มครอง

รายละเอียดติดต่อ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสนใจผลิตภัณฑ์ :

ติดต่อสอบถามผ่านเว็บ คลิกที่นี่ 
ศูนย์บริการลูกค้า เอ็ม เอส ไอ จี
โทร: 0 2007 9067
จันทร์-ศุกร์ (8.30 น. – 21.00 น.), วันเสาร์ (9.30 น. - 18.00 น.)
(ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ดูทั้งหมด ประกันภัยทรัพย์สิน ผลิตภัณฑ์