การประกันภัยสำหรับความเสี่ยงภัยจากงานตามสัญญา

การประกันภัยสำหรับความเสี่ยงภัยจากงานตามสัญญา

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

  • แผนประกันภัยออกแบบเพื่อเจ้าของโครงการ ผู้ว่าจ้าง และผู้รับเหมา ในการบริหารจัดการความเสี่ยงต่อการต้องชดใช้ค่าเสียหายและอันเกี่ยวข้องกับเงื่อนไขสัญญา 
  • ให้ความคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายต่องานตามสัญญา รวมถึงความรับผิดต่อบุคคลภายนอกอันเป็นผลมาจากการความสูญเสียดังกล่าว

คุณสมบัติหลัก

  • Protects your employees from on-site risks with workmen injury compensation
  • Coverage and premiums can be customised to your business needs
  • Covers loss or damage caused by the contractor in the course of operations carried out for the purpose of complying with the obligations during the maintenance period of the contract 

แผนความคุ้มครอง

รายละเอียดติดต่อ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสนใจผลิตภัณฑ์ :

ติดต่อสอบถามผ่านเว็บ คลิกที่นี่
ศูนย์บริการลูกค้า เอ็ม เอส ไอ จี
โทร: 0 2007 9009  
แฟกซ์: 0 2716 6613 
อีเมล: คลิกที่นี่
จันทร์-ศุกร์ (8.30 น. – 21.00 น.), วันเสาร์ (9.30 น. - 18.00 น.)
(ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ดูทั้งหมด ประกันภัยวิศวกรรม ผลิตภัณฑ์