ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง

ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

MSIG ประกันภัยความรับผิดของผู้ขนส่ง ประกันความรับผิดผู้ขนส่ง รับผิดชอบค่าเสียหายของผู้ขนส่ง

  • คุ้มครองความรับผิดของผู้ประกอบการรับจ้างขนส่ง ต่อความสูญเสียหรือเสียหายของสินค้าที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการขนส่งโดยยานพาหนะที่จดทะเบียนใช้บนท้องถนนเท่านั้น
  • ให้ความคุ้มครองไม่ว่าจะเป็นการขนส่งภายในประเทศไทย หรือขยายเส้นทางการขนส่งไปยังประเทศเพื่อนบ้าน

คุณสมบัติหลัก

  • มีความยืดหยุ่นในการรับประกันภัย สามารถออกแบบความคุ้มครองให้เหมาะสม
  • มีเจ้าหน้าที่บริการให้คำปรึกษา 
  • มีพันธมิตรเครือข่ายบริษัทสำรวจภัย ในอินโดจีน และภายใต้ความร่วมมือของกลุ่มเครือข่าย MSIG  (กัมพูชา, ลาว, พม่า และ เวียดนาม) ในการอำนวยความสะดวกให้กับธุรกิจของคุณ

แผนความคุ้มครอง

ข้อยกเว้นหลัก
  1. เหตุสุดวิสัย หรือ เหตุการณ์ใดๆ ที่ไม่ใช่ความรับผิดตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัย
  2. การสีกหรอจากการใช้งานตามปกติ หรือ สภาพแห่งของนั้นเอง
  3. การบรรจุ การหีบห่อหรือการใช้ภาชนะขนส่งที่ไม่เหมาะสมในการขนส่ง
  4. ยานพาหนะขนส่งเสื่อมสภาพ หรือบรรทุกเกินขนาด หรือ บรรทุกผิดหลักการจัดระวางตามหลักการขนส่งที่ปลอดภัย
รายละเอียดติดต่อ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสนใจผลิตภัณฑ์ :

ติดต่อสอบถามผ่านเว็บ คลิกที่นี่
ศูนย์บริการลูกค้า เอ็ม เอส ไอ จี
โทร: 0 2007 9067
จันทร์-ศุกร์ (8.30 น. – 21.00 น.), วันเสาร์ (9.30 น. - 18.00 น.)
(ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ดาวน์โหลด

ดูทั้งหมด ประกันภัยทางทะเลและการขนส่งสินค้า ผลิตภัณฑ์