การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก

การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

  • ให้ความคุ้มครองเพื่อความต่อเนื่องของการประกอบธุรกิจ ภายหลังการเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินด้วยความมั่นคงทางการเงินสำหรับการบูรณะ การซ่อมแซม หรือการจัดหาใหม่ซึ่งทรัพย์สินที่เสียหาย

คุณสมบัติหลัก

  • ให้ความคุ้มครองทางการเงินในช่วงเวลาการฟื้นฟูในขณะกำลังสร้างใหม่หรือซ่อมแซมอาคารสถานที่ จัดซื้อหรือนำเข้าเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ เป็นต้น ทั้งนี้ ความสูญเสียหรือความเสียหายจะต้องมีสาเหตุหรือเป็นผลมาจากสาเหตุความสูญเสียที่ได้รับความคุ้มครอง
  • ให้ความคุ้มครองกำไรสุทธิรวมถึงค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน (ค่าจ้างพนักงาน ค่าเช่าสำนักงาน ค่าเช่าโรงงาน เป็นต้น)
  • ความคุ้มครองและบี้ยประกันภัยสามารถปรับเปลี่ยนตามความต้องการได้

แผนความคุ้มครอง

ไฮไลท์แผนความคุ้มครอง

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสนใจผลิตภัณฑ์ :

ติดต่อสอบถามผ่านเว็บ คลิกที่นี่
ศูนย์บริการลูกค้า เอ็ม เอส ไอ จี
โทร: 0 2007 9067
จันทร์-ศุกร์ (8.30 น. – 21.00 น.), วันเสาร์ (9.30 น. - 18.00 น.)
(ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ดูทั้งหมด ประกันภัยทรัพย์สิน ผลิตภัณฑ์