การประกันภัยหม้อกำเนิดไอน้ำและถังอัดความดัน

การประกันภัยหม้อกำเนิดไอน้ำและถังอัดความดัน

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

  • ให้ความคุ้มครองสำหรับความเสียหายต่อหม้อกำเนิดไอน้ำและถังอัดความดันอันมีสาเหตุมาจากการระเบิดหรือการยุบแฟบ 
  • ให้ความคุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายต่อบุคคลภายนอกอันเนื่องมากจากเหตุการณ์ดังกล่าว

คุณสมบัติหลัก

  • คุ้มครองความเสียหาย (ยกเว้นความเสียหายที่เกิดจากอัคคีภัย) อันเกิดแก่ทรัพย์สินอื่นของผู้เอาประกันภัย 
  • คุ้มครองความรับผิดตามกฎหมายเพื่อจ่ายเป็นค่าชดเชยสำหรับการเสียชีวิต การบาดเจ็บ หรือความสูญเสียหรือเสียหายแก่ทรัพย์สินของบุคคล
  • ความคุ้มครองและเบี้ยประกันภัยสามารถปรับเปลี่ยนตามความต้องการได้

แผนความคุ้มครอง

รายละเอียดติดต่อ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสนใจผลิตภัณฑ์ :

ติดต่อสอบถามผ่านเว็บ คลิกที่นี่

ศูนย์บริการลูกค้า เอ็ม เอส ไอ จี
โทร: 0 2007 9067
จันทร์-ศุกร์ (8.30 น. – 21.00 น.), วันเสาร์ (9.30 น. - 18.00 น.)
(ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ดูทั้งหมด ประกันภัยวิศวกรรม ผลิตภัณฑ์