ประกันภัยเสริมรถยนต์ Add-on

ประกันภัยเสริมรถยนต์ Add-on

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

 • ให้ความคุ้มครองเพิ่มเติมจากกรมธรรม์รถยนต์ทั่วไป
 • ชดเชยเมื่อต้องรักษาตัวในโรงพยาบาลเนื่องจากรถเกิดอุบัติเหตุ
 • มอบค่าเดินทางเมื่อรถเข้าซ่อม และค่าเสียหายสำหรับทรัพย์สินในรถที่โดนโจรกรรม
 • คุ้มครองอุบัติเหตุส่วนบุคคลให้ผู้ขับขี่และผู้โดยสาร

คุณสมบัติหลัก

แพคเก็จ Mini Add-on

 • เบี้ยเริ่มต้นต่ำกว่าวันละ 2 บาท
 • คุ้มครองการสูญหายของทรัพย์สินส่วนตัวภายในรถสูงสุด 5,000 บาท / ปี เนื่องจากถูกโจรกรรม
 • ให้ค่าเดินทางระหว่างซ่อมรถสูงสุด 2,000 บาท / วัน (เป็นฝ่ายถูก)
 • ชดเชยให้ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารที่นอนโรงพยาบาล เนื่องจากเกิดอุบัติเหตุ สูงสุด 2,000 บาท / ครั้ง

ไฮไลท์แผนความคุ้มครอง

 • เหมาะกับเจ้าของรถที่ต้องการความคุ้มครองเพิ่มเติมจากกรมธรรม์ประกันรถภาคสมัครใจ และ พ.ร.บ.
 • สูงสุด 2,000 บาทต่อเหตุการณ์สำหรับกรณีที่เกิดอุบัติเหตุรถยนต์อันทำให้ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารต้องเข้ารับการรักษาตัวในโรงพยาบาลในฐานะผู้ป่วยใน

แผนความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง
ความคุ้มครอง ทุนประกันภัย (บาท)
  แผน 1 แผน 2 แผน 3

1.  เงินชดเชยรายได้รายวัน กรณีรถยนต์เกิดอุบัติเหตุ และทำให้
    ผู้ขับขี่หรือผู้โดยสารบาดเจ็บ จนต้องเข้ารักษาตัวเป็นผู้ป่วยใน
    ของโรงพยาบาล 
     (สูงสุด 30 วัน ต่อคน ไม่เกิน 7 คน ต่ออุบัติเหตุ)

1,000 1,500 2,000

2. เงินชดเชยค่าเดินทางระหว่างรถยนต์เข้าอู่ซ่อม จากอุบัติเหตุ
    ชนกับยานพาหนะทางบก  (ระบุคู่กรณีได้ & สูงสุดไม่เกิน 3 ครั้ง ต่อปี)

      2.1 กรณีผู้เอาประกันภัยเป็นฝ่ายถูก 1,000 1,500 2,000
      2.2 กรณีผู้เอาประกันภัยเป็นฝ่ายผิด หรือประมาทร่วม หรือไม่                  สามารถระบุได้แน่ชัดว่าฝ่ายใดถูก / ฝ่ายใดผิด ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง 

3. การโจรกรรมทรัพย์สินส่วนบุคคล

 • ความสูญเสียหรือเสียหาย จากการลักทรัพย์ที่ถูกทุบกระจก หรืองัดแงะ และเกิดร่องรอย ชัดเจนต่อตัวรถยนต์

 • ต่อเหตุการณ์และตลอดอายุกรมธรรม์

1,000 3,000 5,000
เบี้ยประกันภัยรายปีรวม

เบี้ยประกันภัยรายปีรวม

รวมอากรแสตมป์และภาษี

แผน 1 แผน 2 แผน 3

เบี้ยประกันภัยที่ต้องชำระต่อปี (บาท)

500 800 1,000

ดาวน์โหลด

ดูทั้งหมด ประกันภัยรถยนต์ ผลิตภัณฑ์