การประกันภัยสำหรับความเสี่ยงภัยจากโครงการด้านวิศวกรรม

การประกันภัยสำหรับความเสี่ยงภัยจากโครงการด้านวิศวกรรม

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

  • ให้คุ้มครองผู้ผลิตและผู้รับเหมาจากเหตุการณ์ความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นระหว่างการติดตั้ง การทดสอบและการเริ่มต้นใช้งานของเครื่องจักร รวมถึงความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

คุณสมบัติหลัก

  • คุ้มครองความสูญเสียและความเสียหายที่เกิดขึ้นในระหว่างการติดตั้งและการประกอบโครงงานด้านไฟฟ้าและเครื่องกลที่ซับซ้อน
  • คุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอกหากกิดการเสียชีวิต การบาดเจ็บหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินอันเป็นผลมาจากโครงการด้านวิศวกรรม
  • ความคุ้มครองและเบี้ยประกันภัยสามารถปรับเปลี่ยนตามความต้องการได้

แผนความคุ้มครอง

รายละเอียดติดต่อ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสนใจผลิตภัณฑ์ :

ติดต่อสอบถามผ่านเว็บ คลิกที่นี่

ศูนย์บริการลูกค้า เอ็ม เอส ไอ จี
โทร: 0 2007 9067
จันทร์-ศุกร์ (8.30 น. – 21.00 น.), วันเสาร์ (9.30 น. - 18.00 น.)
(ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ดูทั้งหมด ประกันภัยวิศวกรรม ผลิตภัณฑ์