รู้หรือไม่ อะไรบ้างที่ประกันภัยบ้านก็ไม่คุ้มครอง

Scenarios your home insurance may not cover

ก่อนการทำประกันภัยทุกครั้ง การอ่านเงื่อนไขกรมธรรม์จะทำให้เรารู้ว่าแผนการประกันบ้านของคุณก็มีข้อยกเว้นซึ่งมันมีความสำคัญเท่ากับสิ่งที่กรมธรรม์ให้ความคุ้มครอง และนี่คือเงื่อนไขข้อยกเว้นของเหตุการณ์หรือสาเหตุที่ประกันภัยบ้านไม่ให้คุ้มครอง

1. เหตุจากการประท้วงและการก่อจลาจล

ในประเทศที่มีการประท้วงเป็นเรื่องปรกติ มีความเป็นไปได้ที่จะเกิดการจลาจลสูง เช่น การประท้วงในประเทศเวียดนามต่อต้านประเทศจีนในปีพ.ศ. 2557 และ เหตุการณ์จลาจลรุนแรงอย่างอูหลู่มู่ฉี ซึ่งเป็นหนึ่งในเมืองเขตปกครองตนเองของซินเจียงอุยกูร์ ประเทศจีนในปีพ. ศ. 2552 นำไปสู่การทำลายอาคารหลายแห่งและการสูญเสียชีวิตนับไม่ถ้วน ซึ่งความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สิน รวมถึงการโจรกรรมในช่วงสถานการณ์ดังกล่าวจะอยู่ในเงื่อนไข ข้อยกเว้นที่กรมธรรม์ประกันภัยบ้านไม่ให้ความคุ้มครอง

2. ข้อพิพาทด้านที่ดิน

ในเกือบทุกๆประเทศ รัฐบาลมีอำนาจในการจัดสรรหาที่ดินเพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประชาชน ตัวอย่างเช่น การสร้างถนน โรงเรียน และสาธารณูปโภคอื่นๆ และนี่อาจเป็นปัญหาใหญ่สำหรับเจ้าของบ้านและผู้อยู่อาศัยที่อยู่ในพื้นที่เวนคืนจากรัฐบาล อย่างเช่น ประเทศกัมพูชา เวียดนาม และเมียนมา คนหลายพันคนต้องถูกขับไล่ออกจากบ้านของตัวเอง โดยไม่มีสิทธิ์ที่จะเรียกร้องสิทธิอะไรได้ ถึงแม้ว่าจะมีการประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองความเสี่ยงทางการเมืองอยู่บ้าง แต่ส่วนใหญ่จะถูกสงวนไว้สำหรับธุรกิจที่ต้องการปกป้องทรัพย์สินของตนเท่านั้น

3. อุบัติเหตุจากภัยพิบัตินิวเคลียร์

“บริษัทประกันภัยไม่จำเป็นต้องมีทรัพย์สินเพียงพอ ที่จะจ่ายค่าชดเชยสำหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในระดับสูง และรุนแรงเกินไป”

การจัดการกับเหตุการณ์หลังภัยพิบัตินิวเคลียร์ฟุกุชิมะ ไดอิชิ ที่เกิดขึ้นในปีพ. ศ. 2554 ยังคงต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ภัยพิบัติครั้งนั้นจัดอยู่ในระดับ 7 ซึ่งถือเป็นการจัดประเภทที่สูงสุดในระดับเหตุการณ์นิวเคลียร์ระหว่างประเทศ (เทียบเท่ากับระดับวัดแผ่นดินไหวสูงสุด) บ้านเรือนหลายพันครอบครัวพังทลายเสียหายทิ้งร้างไว้ ผู้คนอพยพออกจากพื้นที่อย่างไม่มีวันกลับ ซึ่งภัยพิบัติลักษณะนี้จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามเงื่อนไขกรมธรรม์ โดยบริษัทประกันเองไม่จำเป็นต้องมีทรัพย์สินเพียงพอที่จะจ่ายค่าชดเชยสำหรับอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในระดับสูง และรุนแรงเกินไป

4. ภัยสงคราม

ในสถานการณ์การเมืองปัจจุบันนี้ อะไรๆก็เกิดขึ้นได้ เช่น ข้อพิพาทระหว่างผู้นำของอเมริกา และเกาหลีเหนือ ซึ่งเป็นตัวอย่างที่ดีอย่างหนึ่งที่อาจจะนำไปสู่สงครามระหว่างประเทศในอนาคต และส่งผลกระทบคุกคามไปยังประเทศพันธมิตรของทั้งสองฝ่าย หากคุณอาศัยอยู่ในประเทศที่มีข้อพิพาทรุนแรงระหว่างประเทศ และภายในประเทศ มีความเป็นไปได้ที่วันหนึ่งสถานการณ์ตึงเครียดนี้จะนำไปสู่ภาวะสงครามจริงที่คุณอาจหลีกเลี่ยงไม่ได้ การสูญเสียที่เกิดขึ้นจากภัยสงคราม บริษัทประกันจะไม่ให้ความคุ้มครองเพราะความเสียหายที่ไม่สามารถควบคุมและประเมินค่าได้ จึงกลายเป็นข้อยกเว้นในเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยบ้าน

ดังนั้นการที่คุณศึกษาเงื่อนไขและรับทราบเกี่ยวกับขอบเขตความคุ้มครองจึงเป็นเรื่องที่ดีก่อนการทำประกันภัย หากคุณต้องการข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการประกันภัยบ้านคุณสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่นี่หรือติดต่อเราที่นี่.

Other articles you may be interested in

01-2021 · ทั่วไป

คุณรู้หรือไม่ มะเร็งตับเป็นภัยเงียบที่ทำให้คนไทยเราอัตราการเสียชีวิตจากโรคมะเร็งตับ 14,000 คนต่อปี และสูงที่สุดในประเทศ ซึ่งพบในผู้ป่วยอายุระหว่าง…

12-2020 · รถยนต์

วันหยุดยาวใกล้จะถึงแล้ว และคุณอาจจะยุ่งมากจนไม่ได้วางแผนการเดินทางอะไรเลย…

11-2020 · ท่องเที่ยว

ประกันการเดินทางอาจไม่ใช่สิ่งแรกที่คุณนึกถึงเมื่อต้องออกเดินทาง…

10-2020 · รถยนต์

อุบัติเหตุรถยนต์ส่วนใหญ่มักจะเกิดจากการชนกันของรถยนต์ 2 คัน ซึ่งรถยนต์คันหลังมักจะถูกตัดสินว่าประมาท เพราะไม่รักษาระยะเบรคที่ปลอดภัยในการขับรถ…