โปรโมชั่นประกันภัยการเดินทางเพื่อการศึกษาต่อต่างประเทศ

Submitted by jayesh on Mon, 04/29/2019 - 15:54

ระยะเวลาโปรโมชั่น:  1 กรกฏาคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562

โปรโมชั่นประกันภัยการเดินทางเพื่อการศึกษาต่อต่างประเทศ

รายละเอียดส่งเสริมการตลาด:

เบี้ยประกันภัย/ ต่อคน

บัตรกำนัลสตาร์บัคส์

4,700 บาท ขึ้นไป

400 บาท

10,000 บาท ขึ้นไป

700 บาท

15,000 บาท ขึ้นไป

1200 บาท

 

ระยะเวลาในการจัดส่งบัตรสตาร์บัคส์: บริษัทฯ จะจัดส่งบัตรกำนัลสตาร์บัคส์ภายใน 30 วันทำการ หรือ Starbucks e-Coupon ภายใน 15 วันทำการ หลังจากซื้อประกันภัยการเดินทางโดยจะทำการจัดส่งบัตรกำนัลไปยังที่อยู่ของผู้เอาประกันภัย และ e-Coupon จะจัดส่งเป็น SMS ไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ระบุไว้ในกรมธรรม์  
          
กรณีที่มีการยกเลิกกรมธรรม์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนบัตรกำนัลสตาร์บัคส์ตามที่ระบุในโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย

Start Date

2019-07-01

End Date

2019-12-31

Banner Image

Travel Easy Overseas Student

Order

2