เซฟการ์ด อีซี ( ประกันภัยรถยนต์ 3+)

เซฟการ์ด อีซี ( ประกันภัยรถยนต์ 3+)

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

 • คุ้มครองตัวรถกรณีรถชนรถ
 • คุ้มครองจากภัยน้ำท่วม
 • เบี้ยราคาประหยัด เลือกได้ทั้งมีความเสียหายส่วนแรก และไม่มีความเสียหายส่วนแรก

คุณสมบัติหลัก

 • ซ่อมอู่ประกัน
 • เบี้ยเริ่มต้น 4,900 บาท
 • เลือกได้ทั้งแบบที่มีค่าเสียหายส่วนแรก และไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก

ไฮไลท์แผนความคุ้มครอง

 • ฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน MSIG Roadside Assistance 24 ชั่วโมง ทั่วประเทศ (ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด)
 • คุ้มครองความรับผิดต่อชีวิตร่างกายบุคคลภายนอก 10 ล้านบาทต่อครั้ง
 • เก๋ง กระบะ ราคาเดียว

แผนความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง
ความคุ้มครอง MSIG Safe Guard Easy
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก
ต่อชีวิต ร่างกาย อนามัย
400,000 บาท/คน
10,000,000 บาท/ครั้ง
ทรัพย์สิน 1,000,000 บาท/ครั้ง

ความคุ้มครองต่อภัยเพิ่มเติม  อุบัติเหตุส่วนบุคคล (5 ที่นั่ง)

50,000 บาท/คน
ค่ารักษาพยาบาล (5 ที่นั่ง) 50,000 บาท/คน
ประกันตัวผู้ขับขี่ 200,000 บาท/คน
เบี้ยประกันภัย
ทุนประกันภัย
Collision with road vehicle*, Flood
Premium
(per annum)

100,000

Excess*
No Excess
4,900 baht 5,300 baht
* Excess = 2,000

ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายส่วนแรก 2,000 บาท
กรณีรถชนกับยานพาหนะทางบกและเป็นฝ่ายประมาทเท่านั้น

หมายเหตุ : เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร (ยังไม่รวม พ.ร.บ.)
'เงื่อนไขการรับประกันภัย
 • รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (110) / รถยนต์โดยสาร (210) ไม่เกิน 12 ที่นั่ง (ยกเว้นรถตู้โดยสารทุกประเภท รถยนต์กระบะบรรทุก) ต้องจดทะเบียนเป็นส่วนบุคคลเท่านั้น ยกเว้น รถยนต์ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
 • ไม่รับประกันภัยรถยนต์ยี่ห้อ Audi, BMW, Volk, Volvo, รถสปอร์ต, รถยนต์นำเข้า หรือแปลงสภาพ รถกระบะที่มีติดตั้งอุปกรณืเพิ่มเติม เช่น โครงหลังคา
 • มูลค่ารถยนต์ขณะที่เอาประกันภัย ต้องไม่ต่ำกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัยตามแผนประกันภัย
 • ไม่คุ้มครองอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ที่ไม่ใช่มาตรฐานของโรงงาน
 • อัตราเบี้ยประกันภัยนี้เป็นประกันภัยพิเศษแบบ Fixed Rate
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสภาพรถตามที่เห็นเหมาะสม
ดูทั้งหมด ประกันภัยรถยนต์ ผลิตภัณฑ์