เซฟการ์ด 2+

เซฟการ์ด 2+

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

 • ปกป้องรถของคุณจากกรถชนรถ 
 • คุ้มครองรถหาย ไฟไหม้ น้ำท่วม
 • คุ้มครองชีวิต บาดเจ็บ ทรัพย์สินของบุคคลภายนอก

คุณสมบัติหลัก

 • ให้ความคุ้มครองรถเสียหาย รถถูกขโมย และไฟไหม้สูงสุด 300,000 บาท
 • มีแผนให้เลือกทั้งแผน Standard และ แผน Mini  เบี้ยเริ่มต้น 7,000 บาท
 • เลือกได้ทั้งแบบที่มีค่าเสียหายส่วนแรก และไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก

ไฮไลท์แผนความคุ้มครอง

 • ฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน MSIG Roadside Assistance 24 ชั่วโมง ทั่วประเทศ(ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด)
 • มีทุนประกันให้เลือกซื้อหลากหลาย
 • วงเงินคุ้มครองความรับผิดต่อชีวิตร่างกายบุคคลภายนอก 10 ล้านบาทต่อครั้ง

แผนความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง
ความคุ้มครอง MSIG Safe Guard
(Standard)
MSIG Safe Guard
(Mini)

ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก

ต่อชีวิต ร่างกาย อนามัย
500,000 บาท/คน 500,000 บาท/คน
10,000,000 บาท/ครั้ง 10,000,000 บาท/ครั้ง
ทรัพย์สิน 1,000,000 บาท/ครั้ง 1,000,000 บาท/ครั้ง

ความคุ้มครองต่อภัยเพิ่มเติม

อุบัติเหตุส่วนบุคคล (5 ที่นั่ง)

100,000 บาท/คน

50,000 บาท/คน
ค่ารักษาพยาบาล (5 ที่นั่ง) 100,000 บาท/คน 50,000 บาท/คน
ประกันตัวผู้ขับขี่ 300,000 บาท/ครั้ง 300,000 บาท/ครั้ง
เบี้ยประกันภัย
ทุนประกันภัย
ชนกับยานพาหนะทางบก*, น้ำท่วม,
สูญหาย (ทั้งคัน), ไฟไหม้
MSIG Safe Guard
(Standard)
MSIG Safe Guard
(Mini)
PLAN Excess* PLAN No Excess PLAN Excess* PLAN No Excess
100,000 Safe 1 7,000 Safe 4 7,900 Safe 1 6,900 Safe 4 7,200
200,000 Safe 2 8,000 Safe 5 8,900 Safe 2 7,300 Safe 5 8,200
300,000 Safe 3 9,000 Safe 6 9,900 Safe 3 8,500 Safe 6 8,800
เงื่อนไขการต่ออายุ ถ้า LR ต่ำกว่า 50% ลดเบี้ยสูงสุด 500 บาท ไม่มีส่วนลดเบี้ยปีต่ออายุ

* Excess = 2,000
ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายส่วนแรก 2,000 บาท
กรณีรถชนกับยานพาหนะทางบกและเป็นฝ่ายประมาทเท่านั้น

หมายเหตุ: เบี้ยประกันภัยรวมภาษีอากร (ยังไม่รวม พ.ร.บ.)

เงื่อนไขการรับประกันภัย
 • รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (110) / รถยนต์โดยสาร (210) ไม่เกิน 12 ที่นั่ง ยกเว้นรถตู้โดยสารทุกประเภท รถยนต์กระบะบรรทุก
 • รถต้องจดทะเบียนเป็นส่วนบุคคลเท่านั้น ยกเว้น รถยนต์ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล
 • ไม่รับประกันภัยรถยนต์ยี่ห้อ Audi, BMW, Volk, Volvo, รถสปอร์ต, รถยนต์นำเข้า หรือแปลงสภาพ รถกระบะที่มีติดตั้งอุปกรณืเพิ่มเติม เช่น โครงหลังคา
 • รถยนต์ยี่ห้อ Benz - รับประกันเฉพาะแผน Safe 3, 4, 5, 6 เท่านั้น
 • มูลค่ารถยนต์ขณะที่เอาประกันภัย ต้องไม่ต่ำกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัยตามแผนประกันภัย
 • ไม่คุ้มครองอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ที่ไม่ใช่มาตรฐานของโรงงาน
 • อัตราเบี้ยประกันภัยนี้เป็นประกันภัยพิเศษแบบ Fixed Rate
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสภาพรถตามที่เห็นเหมาะสม
ดูทั้งหมด ประกันภัยรถยนต์ ผลิตภัณฑ์