ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+ และ 3+ เซฟการ์ด อีซี่ ซีเล็ค (Safe Guard Easy Select)

ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2+ และ 3+ เซฟการ์ด อีซี่ ซีเล็ค (Safe Guard Easy Select)

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ให้ความคุ้มครองตัวรถกรณีรถชนรถ หรือชนยานพาหนะทางบก รวมถึงความคุ้มครองรถยนต์เสียหายจากภัยน้ำท่วม ฟรี บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน  24 ชั่วโมง ทั่วประเทศ และไม่มีหักค่าเสื่อมหากเกิดความเสียหายจากการชนกับยานพาหนะทางบก สำหรับของเหลว เช่น น้ำมันเครื่อง, สารหล่อลื่น, สารหล่อเย็นของระบบแอร์

คุณสมบัติหลัก

 

 • ให้ความคุ้มครองจากการชนกับยานพาหนะทางบก น้ำท่วม สูญหาย และไฟไหม้ สูงสุด 300,000 บาท
 • มีแผนประกันภัยรถยนต์ให้เลือกหลากหลาย เบี้ยเริ่มต้น 6,200 บาท
 • ไม่มีค่าเสียหายส่วนแรก

  

ไฮไลท์แผนความคุ้มครอง

 • ฟรีบริการช่วยเหลือฉุกเฉิน MSIG Roadside Assistance 24 ชั่วโมง ทั่วประเทศ(ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด)
 • มีทุนประกันให้เลือกซื้อหลากหลาย
 • วงเงินคุ้มครองความรับผิดต่อชีวิตร่างกายบุคคลภายนอก 10 ล้านบาทต่อครั้ง

แผนความคุ้มครอง

Coverage
  2+ No Excess 3+ No Excess
ความคุ้มครอง Plan A Plan B Plan C Plan A Plan B Plan C
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก            
  ต่อชีวิต ร่างกาย อนามัย/ต่อคน 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000 500,000
  ต่อชีวิต ร่างกาย อนามัย/ต่อครั้ง 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000 10,000,000
  ต่อทรัพย์สิน 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
ความเสียหายของรถที่เอาประกันภัย            
  จากการชนกับยานพาหนะทางบก/ต่อครั้ง 100,000 200,000 300,000 100,000 200,000 300,000
  ความเสียหายส่วนแรกกรณีรถชนกับยานพาหนะทางบกและเป็นฝ่ายประมาท ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี ไม่มี
  น้ำท่วม/ต่อครั้ง 100,000 200,000 300,000 100,000 200,000 300,000
 สูญหาย(ทั้งคัน), ไฟไหม้/ต่อครั้ง 100,000 200,000 300,000 ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง ไม่คุ้มครอง
ความคุ้มครองต่อภัยเพิ่มเติม            
  อุบัติเหตุส่วนบุคคล (5 ที่นั่ง)/ต่อคน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
  ค่ารักษาพยาบาล (5 ที่นั่ง)/ต่อคน 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
  ประกันตัวผู้ขับขี่/ต่อครั้ง 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000 200,000
เบี้ยประกันภัยรวมภาษีและอากรแสตมป์ 6,200 7,200 7,700 5,500 6,700 7,200

 

เงื่อนไขการรับประกัน

 • อัตราเบี้ยประกันภัยนี้รวมส่วนลดกล้อง CCTV เรียบร้อยแล้ว
 • สำหรับรถยนต์นั่งส่วนบุคคล (110) / รถยนต์กระบะที่จดทะเบียนเป็นรถโดยสารส่วนบุคคล และใช้งานส่วนบุคคล (รหัส 210)  ยกเว้นรถตู้โดยสารทุกประเภท / รถยนต์กระบะบรรทุก น้ำหนักบรรทุกรวมไม่เกิน 4 ตัน (รหัส 320)      
 • รถต้องจดทะเบียนเป็นส่วนบุคคลเท่านั้น  (ไม่รับรถยนต์ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล)
 • ไม่รับประกันภัยรถยนต์ยี่ห้อ Audi, BMW, Chevrolet, Volk, Volvo, รถ Sport, รถยนต์ยี่ห้อ/รุ่น ที่นำเข้า, รถดัดแปลงสภาพ, รถกระบะที่มีการติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม เช่น โครงเหล็กหรือหลังคา หรือมีวัตถุประสงค์ในการใช้บรรทุกหรือขนส่งสินค้า เป็นต้น
 •  ไม่คุ้มครองอุปกรณ์เสริมอื่นๆที่ไม่ใช่มาตรฐานโรงงาน
 • ซ่อมอู่ประกันภัย
 • อัตราเบี้ยประกันภัยนี้เป็นอัตราเบี้ยประกันภัยแบบ Fixed Rate
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสภาพรถยนต์ตามที่เห็นเหมาะสม
 •  ฟรี ! MSIG Roadside Assistance 24 ชั่วโมง ทุกรหัสรถยนต์ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
 • ไม่หักค่าเสื่อมหากเกิดความเสียหายจากการชนกับยานพาหนะทางบก สำหรับของเหลว เช่น น้ำมันเครื่อง สารหล่อลื่น สารหล่อเย็นของระบบแอร์
ดูทั้งหมด ประกันภัยรถยนต์ ผลิตภัณฑ์