ประกันภัยรถยนต์ขับดี 2+

ประกันภัยรถยนต์ขับดี 2+

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

ประกันภัยรถยนต์ขับดี 2+  โครงการ Insurance Regulatory Sandbox เป็นประกันภัยรถยนต์รูปแบบใหม่ที่ได้มีแนวคิดโดยการนำนวัตกรรมเทคโนโลยีของอุปกรณ์ชนิดหนึ่งมาใช้ในการประเมินพฤติกรรมการขับขี่รถยนต์ และคำนวณเบี้ยประกันภัยตามพฤติกรรมการขับขี่ของผู้เอาประกันภัย  ซึ่งสามารถตรวจสอบค่าเบี้ยประกันได้จาก application บนมือถือ ทำให้สามารถปรับพฤติกรรมการใช้รถ ซึ่งจะเป็นปัจจัยในการคิดค่าเบี้ยประกันภัยได้ เพื่อเป็นการควบคุมค่าเบี้ยประกันภัยรายเดือนได้ด้วยตนเอง
 

คุณสมบัติหลัก

 •  *เบี้ยประกันภัยรายเดือนคิดเบี้ยจากการขับขี่จริงตามระยะทาง, ความเร็วเฉลี่ย, ความเร็วสูงสุด, ระยะเวลาที่ขับ, ช่วงเวลาที่ขับ, พื้นที่ ที่ขับขี่
 • คิดเบี้ยรายวัน จ่ายเบี้ยรายเดือน
 • เช็คข้อมูลการขับขี่และเบี้ยได้จากแอปพลิเคชั่น ”ประกันขับดี”
 • คุ้มครอง 24 ชั่วโมง ไม่ต้องห่วงเรื่องเปิดปิด

* เบี้ยประกันจากการขับขี่นั้นเป็นเบี้ยส่วนเพิ่มจากเบี้ยประกันพื้นฐาน กรุณาศึกษารายละเอียดข้อมูลผลิตภัณฑ์ก่อนตัดสินใจซื้อ

พิเศษ!

 • ฟรี บริการช่วยเหลือฉุกเฉิน MSIG Roadside Assistance 24 ชั่วโมง ทั่วประเทศ ตามเงื่อนไขที่บริษัทฯ กำหนด
 • ไม่หักค่าเสื่อมหากเกิดความเสียหายจากการชนกับยานพาหนะทางบก สำหรับของเหลว เช่น น้ำมันเครื่อง, สารหล่อลื่น, สารหล่อเย็นของระบบแอร์ ตามเงื่อนไขที่บริษัทกำหนด

แผนความคุ้มครอง

ความคุ้มครอง
ความคุ้มครอง ประกันภัยรถยนต์ขับดี 2+
ความรับผิดต่อบุคคลภายนอก  
ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัย เฉพาะส่วนเกินวงเงินสูงสุดตาม พ.ร.บ. 
ความเสียหายต่อทรัพย์สิน
รถยนต์คันเอาประกันภัย  
ความเสียหายต่อรถยนต์

(คุ้มครองเฉพาะการชนกับยานพาหนะทางบก)

ความเสียหายส่วนแรก (ขึ้นอยู่กับแผนประกันที่เลือก)
วงเงินตามที่ระบุในหน้าตาราง
รถยนต์สูญหาย

(เฉพาะกรณีสูญหายทั้งคัน)

รถยนต์เสียหายจากไฟไหม้
รถยนต์เสียหายจากภัยน้ำท่วม
ความคุ้มครองเพิ่มเติม  
อุบัติเหตุส่วนบุคคล
ค่ารักษาพยาบาล
ประกันตัวผู้ขับขี่ 

รายละเอียดเป็นไปตามกรมธรรม์ประกันภัย
หมายเหตุ : ศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Application “ประกันขับดี” สามารถ download app ได้จาก App Store หรือ Play Store

 

เงื่อนไขการรับประกันภัย
 • รถยนต์นั่งส่วนบุคคล (110) / รถยนต์กระบะบรรทุกไม่เกิน 4 ตัน (320)
 • รถต้องจดทะเบียนเป็นส่วนบุคคลเท่านั้น  (ไม่รับรถยนต์ที่จดทะเบียนเป็นนิติบุคคล)
 • ไม่รับประกันภัยรถยนต์ยี่ห้อ Audi, BMW, Volk, Volvo, Chevrolet, รถสปอร์ต, รถยนต์นำเข้า หรือแปลงสภาพ รถกระบะที่มีติดตั้งอุปกรณ์เพิ่มเติม เช่น โครงหลังคา, โครงเหล็ก, ตู้ทึบ หรือมีวัตถุประสงค์ในการใช้บรรทุก หรือขนส่งสินค้า เป็นต้น
 • มูลค่ารถยนต์ขณะที่เอาประกันภัย ต้องไม่ต่ำกว่าจำนวนเงินเอาประกันภัยตามแผนประกันภัย
 • ไม่คุ้มครองอุปกรณ์เสริมอื่นๆ ที่ไม่ใช่มาตรฐานของโรงงาน
 • ซ่อมอู่ประกัน อายุรถยนต์ไม่เกิน 20 ปี
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในกาตรวจสภาพรถตามที่เห็นเหมาะสม
   
ดูทั้งหมด ประกันภัยรถยนต์ ผลิตภัณฑ์