เที่ยวต่อ… ไม่รอแล้วนะ

Submitted by jayesh on Mon, 04/29/2019 - 16:11

ระยะเวลาโปรโมชั่น: 1 กุมภาพันธ์ 2562 – 30 เมษายน 2562

เที่ยวต่อ… ไม่รอแล้วนะ

เมื่อซื้อประกันภัยเดินทาง Travel Easy

  • ประกันภัยการเดินทางรายเที่ยว (ต่อท่าน) รับบัตรกำนัลสตาร์บัคส์ / Starbucks e-Coupon

เบี้ยประกันภัย (บาท)

บัตรสตาร์บัคส์มูลค่า (บาท)

500 ขึ้นไป

100

900 ขึ้นไป

200

  • ประกันภัยการเดินทางรายปี (ต่อท่าน)  รับบัตรกำนัลสตาร์บัคส์ / Starbucks e-Coupon หรือ บัตรกำนัลสำหรับเข้าใช้บริการใน  Miracle Lounge ทั้ง 9 แห่งในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ   

แผนประกันภัย

ของกำนัล

Easy 3 ( 3,750 บาท)

รับบัตรกำนัลสตาร์บัคส์ / Starbucks e-Coupon มูลค่า 500 บาท

Easy 2 ( 5,800 บาทt)

รับบัตรกำนัลสตาร์บัคส์ / Starbucks e-Coupon มูลค่า 600 บาท

Easy 1 ( 8,200 บาท)

รับบัตรกำนัลสตาร์บัคส์ / Starbucks e-Coupon มูลค่า 600 บาทและ Miracle Lounge ticket  1 ใบ

หมายเหตุ: บัตรกำนัล Miracle Lounge ticket สามารถใช้ได้ 1 คน/ 1 ใบ/ 1 ครั้ง (ครั้งละไม่เกิน 2 ชั่วโมง) โดยมีอายุการใช้งาน 1 ปี ซึ่งวันหมดอายุการใช้งานจะปรากฏอยู่บนบัตร โดยไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือขยายระยะเวลาได้

 

ระยะเวลาในการจัดส่งบัตรสตาร์บัคส์:

  1. บริษัทฯ จะจัดส่งบัตรกำนัลสตาร์บัคส์ภายใน 30 วันทำการ หรือ Starbucks e-Coupon ภายใน 15 วันทำการ หลังจากซื้อประกันภัยการเดินทางโดยจะทำการจัดส่งบัตรกำนัลไปยังที่อยู่ของผู้เอาประกันภัย และ e-Coupon จะจัดส่งเป็น SMS ไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ระบุไว้ในกรมธรรม์
  2. บริษัทฯ จะจัดส่งบัตรกำนัล Miracle Lounge ภายใน 30 วันทำการ หลังจากซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศโดยจะทำการจัดส่งบัตรกำนัลไปยังที่อยู่ของผู้เอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์

กรณีที่มีการยกเลิกกรมธรรม์ ทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนบัตรกำนัลสตาร์บัคส์ตามที่ระบุในโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย

Start Date

2019-02-01

End Date

2019-04-30

Banner Image

เที่ยวต่อ… ไม่รอแล้วนะ

Order

4