โปรโมชั่นประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ MSIG Travel Easy

Submitted by jayesh on Thu, 05/09/2019 - 19:46

ระยะเวลาส่งเสริมการขาย: 1 พฤษภาคม 2562 – 31 กรกฎาคม 2562

MSIG Travel Easy Promotional campaign (Worldwide Travel Insurance)

รายละเอียดโปรโมชั่น:

1. เมื่อซื้อประกันภัยการเดินทางรายเที่ยว (ต่อท่าน) จะได้รับบัตรกำนัลสตาร์บัคส์ / Starbucks e-Coupon ตามตารางต่อไปนี้

เบี้ยประกันภัย (บาท)

บัตรสตาร์บัคส์มูลค่า (บาท)

500 ขึ้นไป

100

1,000 ขึ้นไป

200

พิเศษ

สำหรับลูกค้าเก่า* ที่มีเบี้ยประกันภัยเกิน 1,000 บาท ต่อท่าน ขึ้นไป  รับบัตรกำนัลสตาร์บัคส์ / Starbucks e-Coupon เพิ่ม 100 บาท

*ลูกค้าเก่า หมายถึงผู้ที่เคยซื้อประกันภับการเดินทางตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2561 ถึง 30 เมษายน 2562

2. เมื่อซื้อประกันภัยการเดินทางรายปี ทุกแผน (ต่อท่าน) จะได้รับบัตรกำนัลสตาร์บัคส์ / Starbucks e-Coupon กับ Miracle Lounge ticket ตามตารางต่อไปนี้

แผนประกันรายปี

ของกำนัล

Easy 3 ( 3,750 บาท)

รับบัตรกำนัลสตาร์บัคส์ 
Starbucks e-Coupon มูลค่า 500 บาท

Easy 2 ( 5,800 บาท)

รับบัตรกำนัลสตาร์บัคส์ 
Starbucks e-Coupon มูลค่า 600 บาท

Easy 1 ( 8,200 บาท)

รับบัตรกำนัลสตาร์บัคส์ 
Starbucks e-Coupon มูลค่า 600 บาทและ Miracle Lounge ticket  1 ใบ**

**บัตรกำนัล Miracle Lounge ticket สามารถใช้ได้ 1 คน/ 1 ใบ/ 1 ครั้ง (ครั้งละไม่เกิน 2 ชั่วโมง) โดยมีอายุการใช้งาน 1 ปี ซึ่งวันหมดอายุการใช้งานจะปรากฏอยู่บนบัตร โดยไม่สามารถเปลี่ยนแปลง หรือขยายระยะเวลาได้

ระยะเวลาในการจัดส่งบัตรสตาร์บัคส์:  บริษัทฯ จะจัดส่งบัตรกำนัลสตาร์บัคส์ภายใน 30 วันทำการ หรือ Starbucks e-Coupon ภายใน 15 วันทำการ หลังจากซื้อประกันภัยการเดินทางต่างประเทศโดยจะทำการจัดส่งบัตรกำนัลไปยังที่อยู่ของผู้เอาประกันภัย และ e-Coupon จะจัดส่งเป็น SMS ไปยังเบอร์โทรศัพท์มือถือที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ 

หมายเหตุ:

  1. โปรโมชั่นส่งเสริมการขายเฉพาะลูกค้าเก่ามีการยกเว้นบางช่องทางการขาย โปรดตรวจสอบก่อนทำการสมัครทำประกันภัยกับช่องทางที่จัดจำหน่ายทุกครั้ง
  2. ช่องทางการขายผ่านทางอิเล็กทรอนิกส์ (online) ที่แสดงผลจำนวนบัตรกำนัลสตาร์บัคส์ที่ท่านจะได้รับตามแผนประกันที่เลือกซื้อนั้น ยังไม่ได้รวมการคำนวณโปรโมชั่นส่งเสริมการขายสำหรับลูกค้าเก่า ทั้งนี้ของบัตรกำนัลสำหรับลูกค้าเก่า

Start Date

2019-05-01

End Date

2019-07-31

Banner Image

MSIG Travel Easy Promotional campaign (Worldwide Travel Insurance)

Order

1