การประกันภัยการก่อการร้ายและความรุนแรงทางการเมือง

การประกันภัยการก่อการร้ายและความรุนแรงทางการเมือง

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

  • ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนสำหรับความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สิน และ/หรือธุรกิจหยุดชะงัก อันมีสาเหตุมาจาก การกระทำการก่อการร้าย การก่อวินาศกรรม การก่อจลาจล และ/หรือ การก่อความไม่สงบทางการเมือง

คุณสมบัติหลัก

  • ให้ความคุ้มครองค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นโดยผู้เอาประกันภัยในการเคลื่อนย้ายซากทรัพย์สินที่เสียหายที่มีสาเหตุโดยตรงมาจากสาเหตุความสูญเสียที่ได้รับความคุ้มครอง
  • ความคุ้มครองและบี้ยประกันภัยสามารถปรับเปลี่ยนตามความต้องการได้

แผนความคุ้มครอง

รายละเอียดติดต่อ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสนใจผลิตภัณฑ์ :

ติดต่อสอบถามผ่านเว็บ คลิกที่นี่
ศูนย์บริการลูกค้า เอ็ม เอส ไอ จี
โทร: 0 2007 9009  
แฟกซ์: 0 2716 6613 
อีเมล: คลิกที่นี่
จันทร์-ศุกร์ (8.30 น. – 21.00 น.), วันเสาร์ (9.30 น. - 18.00 น.)
(ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ดูทั้งหมด ประกันภัยทรัพย์สิน ผลิตภัณฑ์