ประกันภัยความซื่อสัตย์

ประกันภัยความซื่อสัตย์

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

  • นายจ้างจะได้รับการคุ้มครองจากความสูญเสียหรือความเสียหายทางการเงินโดยตรงทั้งหลายอันมีเหตุมาจากการกระทำทุจริตหรือไม่ซิ่อสัตย์ที่กระทำขึ้นโดยลูกจ้าง

คุณสมบัติหลัก

  • คุ้มครองการกระทำที่เกิดจากการฉ้อโกง ยักยอกหรือการทุจริตโดยลูกจ้างที่เกิดขึ้นในระหว่างระยะเวลาการประกันภัยหรือที่ค้นพบภายในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากนั้นหรือภายใน 3 เดือนหลังจากการบอกเลิกการจ้างงาน   
  • รับเงินชดใช้สำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นนั้นในระหว่างระยะเวลาการจ้างงานของลูกจ้างนั้นในการปฏิบัติหน้าที่หรืออาชีพตามที่จ้าง

แผนความคุ้มครอง

ไฮไลท์แผนความคุ้มครอง
  • ยกเว้นความสูญเสียต่อสต็อคสินค้าที่ค้นพบในระหว่างการตรวจสอบรายการสินค้าหรือการตรวจสอบสต็อคสินค้าตามปรกติ
  • ข้อยกเว้นอื่น ๆ ตามที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย
รายละเอียดติดต่อ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสนใจผลิตภัณฑ์ :

ติดต่อสอบถามผ่านเว็บ คลิกที่นี่
ศูนย์บริการลูกค้า เอ็ม เอส ไอ จี
โทร: 0 2007 9009  
แฟกซ์: 0 2716 6613 
อีเมล: คลิกที่นี่
จันทร์-ศุกร์ (8.30 น. – 21.00 น.), วันเสาร์ (9.30 น. - 18.00 น.)
(ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ดูทั้งหมด เบ็ดเตล็ด ผลิตภัณฑ์