ประกันรถยนต์เพื่อการพาณิชย์

ประกันรถยนต์เพื่อการพาณิชย์

รายละเอียดผลิตภัณฑ์

  • ประกันภัยรถยนต์สำหรับ รถที่ใช้รับจ้าง ให้เช่า หรือรถที่ผู้เอาประกันภัยเป็นบุคคลธรรมดา แต่โดยปกติการใช้รถจะใช้เพื่อการขนส่งผู้โดยสาร หรือบรรทุกสินค้า เพื่อประโยชน์ทางการค้า หรือธุรกิจ หรือเป็นรถที่ผู้เอาประกันภัยเป็นนิติบุคคล

คุณสมบัติหลัก

สามารถเลือกแผนความคุ้มครองที่เหมะสมและตอบโจทย์ความต้องการของคุณ ให้คุณหมดกังวลและมั่นใจได้ว่าคุณจะได้คุ้มครองอย่างเต็มที่ทั้งยานพาหนะและคนขับ รวมไปถึงความรับผิดต่อบุคคลภายนอก เนื่องมาจากการบาดเจ็บ และความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เกิดจากยานพาหนะของคุณ

ไฮไลท์แผนความคุ้มครอง

  • ความคุ้มครองภัยจากการก่อการร้าย
  • ขยายความคุ้มครองไปยังอาณาเขตของประเทศเพื่อนบ้าน

แผนความคุ้มครอง

รายละเอียดติดต่อ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสนใจผลิตภัณฑ์ :

ติดต่อสอบถามผ่านเว็บ คลิกที่นี่

ศูนย์บริการลูกค้า เอ็ม เอส ไอ จี
โทร: 0 2007 9067
จันทร์-ศุกร์ (8.30 น. – 21.00 น.), วันเสาร์ (9.30 น. - 18.00 น.)
(ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ดูทั้งหมด ประกันภัยรถยนต์ (เพื่อการพาณิชย์) ผลิตภัณฑ์