กรุณาซื้อกรมธรรม์ก่อนการเดินทางออกจากประเทศไทยล่วงหน้าอย่างน้อย 2 ชั่วโมง และเลือกวันที่เดินทางให้ครอบคลุมตั้งแต่ออกจากประเทศไทยจนกลับถึงประเทศไทย
จำกัดการเดินทางแต่ละครั้งสูงสุดไม่เกิน 120 วัน
24.00 น.
กรุณาซื้อกรมธรรม์ก่อนการเดินทางออกจากประเทศไทยล่วงหน้าอย่างน้อย 2 ชั่วโมง และเลือกวันที่เดินทางให้ครอบคลุมตั้งแต่ออกจากประเทศไทยจนกลับถึงประเทศไทย

Afghanistan, Azerbaijan, Cuba, Iran, Iraq, Israel, Kyrgyzstan, Lebanon, Libya, Nicaragua, North Korea, Pakistan, Palestine, Syria, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan , เนปาล (ยกเว้นเฉพาะการไต่หน้าผาและปีนเขา)

แผนประกันภัยของท่าน


บริษัทขอขอบคุณ ที่ท่านสนใจประกันภัยการเดินทางกับ MSIG
เนื่องจากบริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงระบบในระหว่างวันที่ 11 - 15 เม.ย. 58
  • หากวันเดินทางของท่านอยู่ระหว่างวันที่ 11-15 เมษายน บริษัทฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
  • หากวันเดินทางของท่านอยู่หลังจากช่วงเวลาข้างต้น
    ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อสมัครประกันภัยการเดินทางได้ล่วงหน้า
    โดยทางบริษัทฯ จะติดต่อกลับในวันที่ 16 เม.ย.

เพื่อเป็นการขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น
ทางบริษัทขอมอบบัตรสตาร์บัคส์ 100 บาทแทนคำขอโทษมา ณ โอกาสนี้
>> กรุณากดยืนยันหากท่านต้องการทำรายการต่อ <<

×