เหมาะสำหรับศึกษาต่อต่างประเทศ คุ้มครองอายุ 13-50 ปี เดินทางสูงสุด 2 ปี
กรุณาซื้อกรมธรรม์ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง
อย่างน้อย 2 ชั่วโมง
จำกัดการเดินทางแต่ละครั้งสูงสุดไม่เกิน 120 วัน
24.00 น.
กรุณาซื้อกรมธรรม์ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง
อย่างน้อย 2 ชั่วโมง
24.00 น.
กรุณาซื้อกรมธรรม์ล่วงหน้าก่อนการเดินทาง
อย่างน้อย 2 ชั่วโมง

Afghanistan, Azerbaijan, Cuba, Iran, Iraq, Israel, Kyrgyzstan, Lebanon, Libya, Nicaragua, North Korea, Pakistan, Palestine, Syria, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan , เนปาล (ยกเว้นเฉพาะการไต่หน้าผาและปีนเขา)

แผนประกันภัยของท่าน