ประกันเดินทางรายเที่ยว

ประกันภัย
การเดินทางต่างประเทศ

ประกันเดินทางรายเที่ยว
ประกันเดินทางรายเที่ยว

ประกันภัยการเดินทาง - แบบรายเที่ยว

ประกันเดินทางรายเที่ยว
 • เบี้ยเริ่มต้น 190 บาท คุ้มครอง 1.5 ล้านบาท
 • ยื่นวีซ่าไม่ผ่านคืนเงิน 100%
 • คุ้มครองอายุ 1 - 75 ปี
ประกันเดินทางรายปี

ประกันภัยการเดินทาง - แบบรายปี

ประกันเดินทางรายปี
 • เบี้ยเริ่มต้น 3,750 บาท
 • ทุกแผนสามารถใช้ยื่นวีซ่าได้
 • คุ้มครองอายุ 15 - 65 ปี

บริษัทขอขอบคุณ ที่ท่านสนใจประกันภัยการเดินทางกับ MSIG
เนื่องจากบริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงระบบในระหว่างวันที่ 11 - 15 เม.ย. 58
 • หากวันเดินทางของท่านอยู่ระหว่างวันที่ 11-15 เมษายน บริษัทฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
 • หากวันเดินทางของท่านอยู่หลังจากช่วงเวลาข้างต้น
  ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อสมัครประกันภัยการเดินทางได้ล่วงหน้า
  โดยทางบริษัทฯ จะติดต่อกลับในวันที่ 16 เม.ย.

เพื่อเป็นการขออภัยในความไม่สะดวกที่เกิดขึ้น
ทางบริษัทขอมอบบัตรสตาร์บัคส์ 100 บาทแทนคำขอโทษมา ณ โอกาสนี้
>> กรุณากดยืนยันหากท่านต้องการทำรายการต่อ <<

×