กรุณาซื้อกรมธรรม์ล่วงหน้าก่อนการเดินทางอย่างน้อย 2 ชั่วโมง


Afghanistan, Azerbaijan, Cuba, Iran, Iraq, Israel, Kyrgyzstan, Lebanon, Libya, Nicaragua, North Korea, Pakistan, Palestine, Syria, Tajikistan, Turkmenistan, Uzbekistan , เนปาล (ยกเว้นเฉพาะการไต่หน้าผาและปีนเขา)

แผนประกันภัยของท่าน

แผนประกันเดินทาง


บริษัทขอขอบคุณ ที่ท่านสนใจประกันภัยการเดินทางกับ MSIG
เนื่องจากบริษัทอยู่ระหว่างดำเนินการปรับปรุงระบบในระหว่างวันที่ 11 - 15 เม.ย. 58
 • กรณีวันเดินทางของท่านอยู่ระหว่างวันที่ 11-15 เมษายน
  ท่านจะไม่สามารถซื้อกรมธรรม์ประกันเดินทางนี้ได้ บริษัทฯ ต้องขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ ที่นี้
 • กรณีวันเดินทางของท่านอยู่ภายหลังวันที่ 15 เมษายนเป็นต้นไป
  ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อสมัครประกันภัยการเดินทางได้ล่วงหน้า
  โดยทางบริษัทฯ จะติดต่อกลับในวันที่ 16 เม.ย. เพื่อยืนยันการซื้อประกันภัย
  และจัดส่งกรมธรรม์ให้ท่านในภายหลัง
  อีกครั้ง

>> กดยืนยันเพื่อทำรายการ <<

×