1. ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล : PA PLUS

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
  • เบี้ยเริ่มต้น 580 บาทต่อปี คุ้มครองวงเงินสูงถึง 100,000 บาท
  • คุ้มครองทุนประกันภัย 100% สำหรับการถูกฆาตกรรม และการขับขี่หรือโดยสารรถจักรยานยนต์
  • คุ้มครองอุบัติเหตุพร้อมค่ารักษาพยาบาล
  • รับประกันภัยอายุตั้งแต่ 1 - 60 ปี และต่ออายุถึง 70 ปี
  • บัตรสบายดี ไม่ต้องสำรองจ่าย

2. ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล : PA กตัญญู

ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล
  • เบี้ยเริ่มต้น 1,555 บาทต่อปี คุ้มครองวงเงินสูงถึง 150,000 บาท
  • คุ้มครองค่าปลงศพจากอุบัติเหตุ
  • ไม่ต้องตอบคำถามสุขภาพ
  • รับประกันภัยอายุสูงสุดถึง 75 ปี และต่ออายุถึง 90 ปี
  • บัตรสบายดี ไม่ต้องสำรองจ่าย