ต้อนรับฤดูซากุระ กับ ประกันเดินทาง MSIG Travel Easyหมายเหตุ :

  • เฉพาะรายเที่ยว ลูกค้าเก่า เบี้ยตั้งแต่ 1,000 บาท ขึ้นไป รับบัตรสตาร์บัคส์ เพิ่ม 100.- (ลูกค้าเก่า คือ ผู้ที่เคยซื้อประกันเดินทาง MSIG ตั้งแต่ 1 ม.ค 61 – 30 เม.ย 62)
  • กรณีที่ท่านเลือกรับโปรโมชั่นที่เป็นบัตรกำนัลสตาร์บัคส์ e-coupon บริษัท ฯ จะจัดส่ง บัตรกำนัลสตาร์บัคส์ ตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้ เป็น e-coupon ทาง SMS ที่เบอร์มือถือของท่าน หลังจากวันที่สมัครทำประกันภัยการเดินทาง ภายใน 15 วันทำการ (จันทร์ - ศุกร์)
  • กรณีที่ท่านเลือกรับโปรโมชั่นที่เป็นบัตรกำนัล Lotus gift voucher บริษัท ฯ จะจัดส่ง บัตรกำนัล ตามเงื่อนไขรายการส่งเสริมการขายนี้ ไปตามที่อยู่ที่ท่านระบุไว้ หลังจากวันที่สมัครทำประกันภัยการเดินทาง ภายใน 30 วันทำการ (จันทร์ - ศุกร์)
  • กรณีที่มีการยกเลิกกรมธรรม์ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกคืนบัตรกำนัลสตาร์บัคส์และของกำนัล ตามที่ระบุในโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย
  • ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกรายละเอียด ข้อกำหนด และ/หรือเงื่อนไขใดๆ ของรายการส่งเสริมการขายนี้ โดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
  • ขอสงวนสิทธิ์สำหรับลูกค้าที่ทำตามเงื่อนไขโปรโมชั่นเท่านั้น
  • เงื่อนไขอื่นๆ เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด
  • บริษัท ฯ จะจัดส่ง คูปองส่วนลดร้านค้า และส่วนลดรถเช่าในประเทศญี่ปุ่นไปให้ท่าน พร้อมกับอีเมล์กรมธรรม์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม โทร: 02-007 9009 (จันทร์ – ศุกร์ 08.30 น. -21.00 น. และเสาร์ 09.30 น. – 18.00 น.) ยกเว้นวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์ customer_care@th.msig-asia.com

×