หน้าแรก / สินไหมทดแทน / Zone 17
Zone 17
ภาคใต้
จังหวัดกระบี่
 
อู่ณรงค์การาจ
85/9 หมู่ 2 ต.อ่าวลึกเหนือ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่ 81000
โทร. 0-7568-1638, 081-787-5951
โทรสาร. -
 
บุญศิริการช่าง
29 ถ.อุตรกิจ ต.ปากน้ำ อ.เมือง จ.กระบี่
โทร. 081-535-1655
โทรสาร. 0-7562-0565
 
อู่ ด้วงการช่าง
ถ.มหาราช อ.เมือง จ.กระบี่
โทร. 075-701-197-9, 084-056-9120, 081-536-3446
โทรสาร. -
 
อู่ศรีสวัสดิ์ยนตรการ แอนด์ เซอร์วิส
284 หมู่ 1 ต.เขาดิน อ.เขาพนม จ.กระบี่ 81140
โทร. 0-7560-2127, 081-082-7882, 086-272-5714
โทรสาร. 0-7560-2128
 
อู่ประสิทธิ์ การช่าง
49 ถ.นาเตย ต.กระบี่ใหญ่ อ.เมือง จ.กระบี่
โทร. 0-7566-3439
โทรสาร. -
 
กระบี่ออโต้ เซอร์วิส
176 ม. 2  ถนนเพชรเกษม ตำบลกระบี่น้อย อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
โทร. 081-5379641, 087-2678843
โทรสาร. 075-650660
 
อู่วิชัยการช่าง
101 ถนนศรีตรัง ตำบลกระบี่ใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
โทร. 075-663-169, 086-686-9790
โทรสาร. -
 
 
จังหวัดพังงา
 
อู่โอ๋การช่าง
43/6 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.บางม่วง อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
โทร. 0-7642-1586, 089-593-2515
โทรสาร. -
 
อู่ ป.รวมช่าง
15 ม.4 ถ.เพชรเกษม ต.ถ้ำน้ำผุด อ.เมือง จ.พังงา
โทร. 0-7644-0347
โทรสาร. -
 
อู่ประเสริฐการช่าง
58/10 ม.2 ต.นาเตย อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา
โทร. 0-7643-2231, 081-892-3169
โทรสาร. 0-7643-2233
 
อู่ อ.การช่าง
57/1 ม.1 ถ.เพชรเกษม ต.บางนายสี อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา
โทร. 087 266 1499
โทรสาร. -
 
จังหวัดพัทลุง
 
อู่พัทลุงการาจ
50 ถจริญดิษฐอินทร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง
โทร. 074-616386, 089-6555051
โทรสาร. -
 
จังหวัดภูเก็ต
 
 
อู่ชนิลการช่าง
7/9 ม.5 ถ.หลวงพ่อช่วง ต.ฉลอง อ.เมือง จ.ภูเก็ต
โทร. 0-7636-7031-3, 081-537-8417
โทรสาร. -
 
อู่ เอ.ซี.ช็อพ
46/19 ถ.เทพกระษัตรี ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต
โทร. 0-7623-9407, 0818944689
โทรสาร. -
 
อู่ เอ.เอ็ม.เซอร์วิส
19/40 ม.3 ถ.รัษฎานุสรณ์ ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต
โทร. 076-240-155, 076-355-560
โทรสาร. 076 355 560
 
อู่มงคลการช่าง 
8/90 หมู่ที่ 1 ต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 081- 728-3359, 086-940-7738 (คุณเติ้ล) 
โทรสาร. 076 242 2881
 
 
อู่สมนึกการช่าง 
22/1 ม.1  ถนนวิชิตสงคราม ต.กระทู้ อ.กระทู้ จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 076- 319-152
โทรสาร. 076 323 428
 
 
บจก. เอกกวิน ชำนาญกิจ
75/78 หมู่ที่ 6 ต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
โทร. 076- 523-041, 081-206-1877
โทรสาร. 076-523-042
 
 
 หจก. ภูเก็ตการาจ
24/40 ม.5 ตำบลรัษฎา อำเภอเมือง ภูเก็ต
โทร. 076-261-781-2
โทรสาร. -
 
จังหวัดชุมพร
 
อู่ไพรัตน์การช่าง
26 ม.1 ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร  86190
โทร. 0-7750-1197
โทรสาร. 077-501197
 
อู่บริการมาสด้า
127 ถ.พิศิษฐ์พยาบาล อ.เมือง จ.ชุมพร 86000
โทร. 0-7750-3391
โทรสาร. 077-571417
 
อู่กิตติสิริยางยนต์
63 ม.5 ต.ขันเงิน อ.หลังสวน จ.ชุมพร
โทร. 0-7754-5260
โทรสาร. 0-7754-5259
 
 
อู่ ช.กิจเจริญการช่าง
 73 ม.4 ถ.เพชรเกษม ต.วังตะกอ อ.หลังสวน จ.ชุมพร
โทร. 077-541-340
โทรสาร. 077-541-340
 
อู่อุดมศักดิ์ การช่าง
198/3 ม.9 ต.วังไผ่ อ.เมือง จ.ชุมพร
โทร. 077-507-162
โทรสาร. 077-507-418
 
 
 
จังหวัดระนอง
 
แอ๊ดบางริ้น
132/5 ม.3 ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง
โทร. 077-822-731, 089-874-5587
โทรสาร. 077-848-500
 
โรจน์การช่าง
82-82/1  ม.4 ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง
โทร. 077-821-372, 081-477-5562
โทรสาร. -
 
 นิตย์ยนต์บางกลาง
81/5 ม.1 ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง
โทร.077-812-661
โทรสาร. -
 
 สยาม วี พี  ออโต้เซลล์ จก. 
415 ม.3 ถ.เพชรเกษม ต.บางนอน อ.เมือง จ.ระนอง
โทร.077-823-109 -110
โทรสาร. -
 
จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 
บจก. อู่ไก่
73 ม.2 ถ.โกเตง ต.วัดประดู่ อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 0-7726-9318, 081-979-5353
โทรสาร. 077-269323
 
อู่แดนออโต้
18/7 ม.1 ต.แม่น้ำ อ.เกาะสมุย จ.สุราษฎร์ธานี  84330
โทร. 0-7742-5193, 0-7742-7123
โทรสาร. 077-425193
 
อู่ชาญการช่าง
91/2 ม.1 ต.เวียงสระ อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
โทร. 0-7725-7653, 081-370-2655
โทรสาร. -
 
อู่แมนการช่าง
12/9 ม.3 ถ.บายพาส ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 0-7722-0627
โทรสาร. 0-7722-0484
 
อู่เจริญยนต์
93/4 ซ.โฉลกรัฐ ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 0-7722-4133, 081-676-3211
โทรสาร. 077-224133
 
อู่ทองแก้วการช่าง
9/17 ม.1 ต.บางกุ้ง อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 0-7722-4433, 081-978-3425
โทรสาร. 0-7722-4433
 
อู่บางใหญ่เซอร์วิส
99/12 ม.6 ถ.บายพาส ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 0-7721-9541, 081-958-4787
โทรสาร. 0-7721-9541
 
อู่ ก.เกียรติการช่าง
83/19 ถ.เลี่ยงเมือง ม.1 ต.มะขามเตี้ย อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
โทร. 0-7728-5306, 089-729-8212
โทรสาร. -
 
ร้าน สี่ ก. การช่าง
68/12 หมู่ 2 ถนนศรีวิชัย ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง สุราษฎร์ธานี
โทร. 077-272-722, 081-643796
โทรสาร. 077-272-722
 
อู่ประยูรยานยนต์
91/7 ม.5  ต.ลิปะน้อย  อ.เกาะสมุย  สุราษฎร์ธานี
โทร. 077-234-079, 089-875-3259
โทรสาร. -
 
ประยงค์การช่าง
59/6 หมู่ที่ 1 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง สุราษฎร์ธานี
โทร. 077-295-056, 089-729-0567
โทรสาร. -
 
บจก.พี.เจ.บอดี้ คาร์
172/1 ม.5 ตำบลบางกุ้ง อำเภอเมือง สุราษฎร์ธานี
โทร. 077-282-454
โทรสาร. 077-282436
 
บจก. คาร์ฟอร์ยู บอดี้
33/2 ม.2 ตำบลวัดประดู่ อำเภอเมือง สุราษฎร์ธานี
โทร. 077-200-542
โทรสาร. 077-200-542
 
หจก.จำเริญการช่าง
69/1 หมู่ที่ 3 ถนนเลี่ยงเมือง ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
โทร. 077-220676
โทรสาร. 077-220676
 
 
จังหวัดตรัง
 
 
อู่ครื้นการช่าง
100/1 ม.6 ถ.เพชรเกษม ต.นาตาล่วง อ.เมือง จ.ตรัง
โทร. 0-7521-1197
โทรสาร. 0-7521-5242
 
อู่วิเศษกุลการช่าง
217/1-2 ถ.วิเศษกุล อ.เมือง จ.ตรัง
โทร. 0-7521-2842
โทรสาร. -
 
 
อู่ศรีเจริญ
113/7 ถ.เวียนกระพัง ถ.ห้วยยอด ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง
โทร. 0-7521-0439 
โทรสาร. -
 
บจก. สุขสกุล เซอร์วิส 
298/1 ถ.กันตัง ต.ทับเที่ยง อ.เมือง จ.ตรัง 92000
โทร. 0-7523-0409
โทรสาร. 0-7523-0609 
 
ร้านเพลินพิทักษ์ยานยนต์ (รับซ่อมรถจักรยานยนต์)
39/21 ถนนเพลินพิทักษ์ ตำบลทับเที่ยง อำเภอเมือง จังหวัดตรัง
โทร. 075-220-340
โทรสาร. -
 
 
จังหวัดนครศรีธรรมราช
 
อู่แต้วการช่าง
75 ซ.หัวหลาง ถ.ราชดำเนิน อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
โทร. 0-7534-6933, 0-7535-6520
โทรสาร. 0-7532-2075
 
อู่พระเวียงกลการ
155/2 ถ.ราชดำเนิน ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
โทร. 0-7532-4266
โทรสาร. 0-7442-4266
 
อู่เขาแก้วการช่าง 
108/2 ม.3 ถนนทุ่งใหญ่-หลักช้าง ต.ปริก อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช 80240
โทร. 075-368-038, 081-895-7897
โทรสาร. -
 
หจก.ไตรมิตรยนต์ คาร์แคร์ นครศรีฯ 
75/1 หมู่ที่ 4 ต.โพธิ์เสด็จ อ.เมืองนครศรีธรรมราช จ.นครศรีธรรมราช 
โทร. 075-315-099
โทรสาร. 075-316-099
  
อู่ เอส เอส กลการ 
190/3 หมู่ที่ 8 ต.ปริก อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
โทร. 075-429-242
โทรสาร. -
 
อู่ภักดีการช่าง
122/6 ถนนพัฒนาการคูขวาง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช
โทร. 075-321-020
โทรสาร. 075-432321
 
 
จังหวัดนราธิวาส
 
อู่สาธรการช่าง
45/8 ถ.นราธิวาส-ตากใบ อ.เมือง จ.นราธิวาส
โทร. 0-7351-2447
โทรสาร. -
 
อู่สนิทเซอร์วิส
74/2 ม.3 ต.ปาเสมัส อ.สุไหง-โกลก จ.นราธิวาส
โทร. 073-646-584
โทรสาร. -
 
อู่ยิ่งยงเซอร์วิส
30/6 ม. ต.ปาเสมัส อ.สุไหง-โกลก จ.นราธิวาส
โทร. 073-630107
โทรสาร. 073-730016
 
ศูนย์ซ่อมสีรถยนต์สนิทเซอร์วิส
38/1 ม.3 ต.ปาเสมัส อ.สุไหง-โกลก จ.นราธิวาส
โทร. 073-646584-5
โทรสาร. 073-646655
 
ศูนย์ซ่อมรถยนต์ PS เซอร์วิส 2008
45/8 ถนนนรา-ตากใบ ต.บางนาค อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส
โทร. 0-7351-2447,088-399-6997
โทรสาร. 0-7351-3256
 
 
จังหวัดยะลา
 
อู่มาร์มอเตอร์
24/36 ถ.คงคา อ.เบตง จ.ยะลา
โทร. 0-7324-5932
โทรสาร. 0-7324-5932
 
 
จังหวัดสตูล
 
อู่ ส.เจริญยนต์
99 ม.7 ถ.ยนตรการกำจร ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล
โทร. 0-7472-1454
โทรสาร. 0-7473-0089
 
อู่ ป.เจริญยนต์  
34/27 ถ.ปานชูรำลึก ต.พิมาน อ.เมือง จ.สตูล 91000 
โทร. 0-7473-2416
โทรสาร. -
 
อู่ บ้านช่าง
1112 ม.7 ถ.ยนตรการกำธร ต.คลองขุด อ.เมือง จ.สตูล 91000
โทร. 0-7472-1294
โทรสาร. 074 721294
 
 อู่ ลีการช่าง
329  ม.12  ต.ละงู อ.ละงู จ.สตูล 91000
โทร. 0-74773056
โทรสาร. 074 773056
 
จังหวัดสงขลา
 
หจก.เรืองสุริยกิจบริการ
625 ถ.ราษฎร์อุทิศ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทร. 0-7436-2530
โทรสาร. 0-74257-577
 
หจก.มนัสการาจ
342 344 346 ถ.ศรีภูวนารถ (ซ.14) อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทร. 0-7446-5163
โทรสาร. 0-7446-5168
 
บจก. ไทยชองมอเตอร์
51/1 ถ.ราษฎร์ยินดี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทร. 0-7434-2712
โทรสาร. 0-7424-5431
 
อู่ ก.การช่าง
91/55 ม. 2 ถ.กาญจนวนิช ต.เขารูปช้าง อ.เมือง จ.สงขลา
โทร. 0-7432-3994,081-7386723
โทรสาร. -
 
หจก.หาดใหญ่ ส.การาจ
71/1 ถ.กาญจนวนิชย์ ต.บ้านพรุ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทร. 0-7443-9521
โทรสาร. 0-7443-9694
   
อู่ทิน
6 ซ.3 ถ.เพชรมาลัย  ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทร. 0-7436-7038
โทรสาร. 0-7436-7032
 
หจก.ทัฟโคทหาดใหญ่บอดี้ช็อป
6 ซ.7 ถ.กาญจนวนิช ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทร. 0-7444-6583, 0-7421-1329
โทรสาร. 0-7444-5792
 
บจก.ชาญรวมช่าง
11-22 ซ. 22 ถ.กาญจนวณิชย์ ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทร. 0-7443-9488-9
โทรสาร. 0-7443-9489
 
 
อู่วิคตอรี่คาร์แคร์
512/1 ถ.ธรรมนูญวิถี อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทร. 0-7435-7775
โทรสาร. -
 
หจก.โรจนะออโต้เซอร์วิส
91 ถ.ราษฎร์ยินดี ต.หาดใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทร. 0-7423-8088
โทรสาร. 0-7423-4267
 
 
 
อู่เปรมการช่าง (รถใหญ่)
62/4 ถ.สายเอเชีย ต.ควนลัง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทร. 0-7447-4130
โทรสาร. 0-7447-4130
 
ต๋า มอเตอร์ (รับซ่อมรถจักรยานยนต์)
52 ถ.ภาสว่าง ต.คอหงส์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทร. 0-7422-3286
โทรสาร. -
 
อู่ ชะนะเซอร์วิส
14 ซ.11 ถ.สาครมงคล 2 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทร. 0-7436-3213, 081-766-6887
โทรสาร. -
 
อู่ ศิริพงศ์ เซอร์วิส
36/93 ซ.4 ถ.นิพัทธ์สงเคราะห์ 1 อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
โทร. 074 247203, 081 9691291
โทรสาร. -
 
อู่เอ็มเซอร์วิส
42 ถ.หลังวัดหาดใหญ่ใน อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทร. 074-255-165, 081-698-9402
โทรสาร. -
 
อู่สายพิณเซอร์วิส 
108/2 ถ.คึกฤทธิ ต.คลองแห อ.หาดใหญ่ สงขลา
โทร. 074-230-411, 089-739-0081
โทรสาร. -
 
บจก. นคร หาดใหญ่ เซอร์วิส
5 ซอย 23 ราษฎร์อุทิศ ตำบลหาดใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
โทร. 074-253-641, 085-081-4666, 083-512-3776
โทรสาร. 074-253-641
 
อู่ชุมพรการช่าง 
4/9 หมู่ที่ 9 ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา
โทร. 074-552-148
โทรสาร. 074-522-148
 
อู่พัฒนทรัพย์การช่าง 
131/134 หมู่ที่ 8 ถ.สามสิบเมตร ตำบลเขารูปช้าง อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา
โทร. 074-536378,083-1943620
โทรสาร -
 
 
 
Next steps
For other services related to this product, simply select the options available.